ˆ

Uchwały Rady Gminy

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-12-27 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia sołectw XXXII/360/2017 Obowiązujący
2 2017-12-27 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie podziału sołectwa Wojciechy i utworzenia sołectwa Borki XXXII/359/2017 Obowiązujący
3 2017-12-27 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bartoszyce na lata 2018-2022” XXXII/357/2017 Obowiązujący
4 2017-12-27 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2017 XXXII/355/2017 Obowiązujący
5 2017-11-30 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych XXXI/349/2017 Obowiązujący
6 2017-11-30 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości XXXI/348/2017 Obowiązujący
7 2017-11-30 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 XXXI/347/2017 Obowiązujący
8 2017-11-30 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2017 XXXI/346/2017 Obowiązujący
9 2017-10-27 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców gminy Bartoszyce XXX/343/2017 Obowiązujący
10 2017-10-27 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania XXX/342/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce