ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2022-03-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce na lata 2021-2037
Nr aktu prawnego
LIII/356/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2022-03-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zmiany stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach na rok 2022.
Nr aktu prawnego
LII/355/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2022-03-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Bartoszyce lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organu i osób do tego uprawnionych.
Nr aktu prawnego
LII/354/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2022-03-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz zasad prowadzenia handlu w wyznaczonym miejscu.
Nr aktu prawnego
LII/353/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2022-03-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Bartoszyce za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu.
Nr aktu prawnego
LII/352/2022
Status
Uchylony
Lp: 46
Data podjęcia
2022-03-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Bartoszyce, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełniania tych kryteriów
Nr aktu prawnego
LII/351/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2022-03-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bartoszyce, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
Nr aktu prawnego
LII/350/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2022-03-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w budżecie gminy Bartoszyce na rok 2022
Nr aktu prawnego
LII/349/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2022-03-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce na lata 2021-2037
Nr aktu prawnego
LII/348/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2022-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko- Mazurskiego
Nr aktu prawnego
LI/347/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji