ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Dodano Grupa Rok Imię, nazwisko, stanowisko Załącznik
Lp: 1
Dodano
2020-11-03 13:09:05
Grupa
Kierownicy/Dyrektorzy jednostek organizacyjnych
Rok
Powierzenie stanowiska
Imię, nazwisko, stanowisko
Aneta Bałdyga
zastępca kierownika GOPS
Załącznik
 • Aneta Bałdyga (PDF, 233.1 KiB)
Lp: 2
Dodano
2020-10-21 14:28:35
Grupa
Kierownicy/Dyrektorzy jednostek organizacyjnych
Rok
Powierzenie stanowiska
Imię, nazwisko, stanowisko
Patryk Wąsowicz
p.o.dyrektora GBP w Galinach
Załącznik
 • Patryk Wąsowicz (PDF, 996.2 KiB)
Lp: 3
Dodano
2020-10-13 13:18:15
Grupa
Kierownicy/Dyrektorzy jednostek organizacyjnych
Rok
zakończenie pelnienia funkcji
Imię, nazwisko, stanowisko
Małgorzata Zaczyk
p.o.dyrektora GBP w Galinach
Załącznik
 • Małgorzata Zaczyk (PDF, 394.5 KiB)
Lp: 4
Dodano
2020-10-07 09:57:31
Grupa
Kierownicy/Dyrektorzy jednostek organizacyjnych
Rok
Powierzenie stanowiska
Imię, nazwisko, stanowisko
Joanna Borys
Dyrektor SP w Żydowie
Załącznik
 • Joanna Borys (PDF, 306.8 KiB)
Lp: 5
Dodano
2020-10-07 09:51:31
Grupa
Kierownictwo urzędu
Rok
Powierzenie stanowiska
Imię, nazwisko, stanowisko
Agnieszka Monika Dębicka
Sekretarz Gminy
Załącznik
 • Agnieszka Monika Dębicka (PDF, 227 KiB)
Lp: 6
Dodano
2020-10-07 09:48:48
Grupa
Kierownicy/Dyrektorzy jednostek organizacyjnych
Rok
Powierzenie stanowiska
Imię, nazwisko, stanowisko
Piotr Frąckiewicz
Dyrektor Centum Kultury
Załącznik
 • Piotr Frąckiewicz (PDF, 1.7 MiB)
Lp: 7
Dodano
2020-10-07 09:43:02
Grupa
Kierownicy/Dyrektorzy jednostek organizacyjnych
Rok
Powierzenie stanowiska
Imię, nazwisko, stanowisko
Agnieszka Teresa Wnukowicz
Dyrektor Gminnego Przedszkola
Załącznik
 • Agnieszka Teresa Wnukowicz (PDF, 372.4 KiB)
Lp: 8
Dodano
2020-10-07 09:38:06
Grupa
Kierownicy/Dyrektorzy jednostek organizacyjnych
Rok
zakończenie pelnienia funkcji
Imię, nazwisko, stanowisko
Anna Korejwo
Dyrektor Gminnego Przedszkola
Załącznik
 • Anna Korejwo (PDF, 1012.1 KiB)
Lp: 9
Dodano
2020-10-07 09:32:49
Grupa
Kierownicy/Dyrektorzy jednostek organizacyjnych
Rok
zakończenie pelnienia funkcji
Imię, nazwisko, stanowisko
Małgorzata Chrapowicka
Dyrektor SP w Krawczykach
Załącznik
 • Małgorzata Chrapowicka (PDF, 1.6 MiB)
 • Małgorzata Chrapowicka - korekta (PDF, 1.2 MiB)
Lp: 10
Dodano
2020-10-07 09:25:04
Grupa
Kierownicy/Dyrektorzy jednostek organizacyjnych
Rok
zakończenie pelnienia funkcji
Imię, nazwisko, stanowisko
Monika Dołżycka
p.o. Dyrektora Centum Kultury
Załącznik
 • Monika Dołżycka (PDF, 301.2 KiB)
 • Monika Dołżycka - korekta (PDF, 310.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji