ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Dodano Grupa Rok Imię, nazwisko, stanowisko Załącznik
Lp: 1
Dodano
2021-11-18 10:57:50
Grupa
Osoby upow. do wydawania decyzji w imieniu Wójta
Rok
Powierzenie stanowiska
Imię, nazwisko, stanowisko
Edyta Siemińska
Kierownik sekcji w GOPS
Załącznik
 • Edyta Siemińska (PDF, 1.1 MiB)
Lp: 2
Dodano
2021-11-18 10:55:24
Grupa
Osoby upow. do wydawania decyzji w imieniu Wójta
Rok
Powierzenie stanowiska
Imię, nazwisko, stanowisko
Dorota Justyna Myma
Kierownik sekcji w GOPS
Załącznik
 • Dorota Justyna Myma (PDF, 491.4 KiB)
Lp: 3
Dodano
2021-10-05 13:08:32
Grupa
pełniąca/cy obowiązki dyrektora/kierownika
Rok
Powierzenie stanowiska
Imię, nazwisko, stanowisko
Magdalena Jabłonowska
p.o. Dyrektora SP w Galinach
Załącznik
 • Magdalena Jabłonowska (PDF, 1.5 MiB)
Lp: 4
Dodano
2021-10-05 13:06:01
Grupa
pełniąca/cy obowiązki dyrektora/kierownika
Rok
Powierzenie stanowiska
Imię, nazwisko, stanowisko
Teresa Bryła
p.o.Dyrektora SP w Wojciechach
Załącznik
 • Bryła Teresa (PDF, 1.5 MiB)
Lp: 5
Dodano
2021-09-15 11:13:33
Grupa
Kierownicy/Dyrektorzy jednostek organizacyjnych
Rok
zakończenie pełnienia funkcji
Imię, nazwisko, stanowisko
Małgorzata Zaczyk
p.o. Dyrektora SP w Galinach
Załącznik
 • Zaczyk Małgorzata (PDF, 455.9 KiB)
Lp: 6
Dodano
2021-09-06 13:50:36
Grupa
Kierownicy/Dyrektorzy jednostek organizacyjnych
Rok
odwołanie ze stanowiska
Imię, nazwisko, stanowisko
Krzysztof Osowski
Dyrektor SP w Wojciechach
Załącznik
 • Osowski Krzysztof (PDF, 1.4 MiB)
Lp: 7
Dodano
2021-08-19 09:27:06
Grupa
Osoby upow. do wydawania decyzji w imieniu Wójta
Rok
rozwiązanie umowy o pracę
Imię, nazwisko, stanowisko
Krystyna Kubiak
Kierownik sekcji w GOPS
Załącznik
 • Kubiak Krystyna (PDF, 920.5 KiB)
Lp: 8
Dodano
2021-07-13 07:33:43
Grupa
Radni kadnecja 2018-2023
Rok
Oświadczenie za rok 2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Wojciech Ferdycz
Radny Rady Gminy Bartoszyce
Załącznik
 • Wojciech Ferdycz (PDF, 1.5 MiB)
Lp: 9
Dodano
2021-07-13 07:31:50
Grupa
Kierownictwo urzędu
Rok
Oświadczenie za rok 2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Andrzej Dycha
Wójt Gminy
Załącznik
 • Andrzej Dycha (PDF, 1.7 MiB)
Lp: 10
Dodano
2021-06-29 12:15:06
Grupa
pełniąca/cy obowiązki dyrektora/kierownika
Rok
Oświadczenie za rok 2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Małgorzata Zaczyk
p.o. Dyrektora SP w Galinach
Załącznik
 • Zaczyk Małgorzata (PDF, 425.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji