ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-05-17
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-02 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa oświetlenia drogowego w Okopie.
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 138.8 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia. (PDF, 864.3 KiB)
 • Załączniki nr 2-9 do SWZ (ZIP, 685.7 KiB)
 • Załącznik Nr 10 do SWZ - dokumentacja techniczna (ZIP, 13.4 MiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-04-29
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-06 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Galinach.
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 130.8 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 913.8 KiB)
 • Załączniki Nr 1-5 do SWZ (ZIP, 2 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 101 KiB)
 • Modyfikacja SWZ (PDF, 839.6 KiB)
 • Modyfikacja załącznika Nr 1 do SWZ - Formularz ofertowo-techniczny (DOC, 263.5 KiB)
 • Modyfikacja załącznika Nr 5 do SWZ - Wzór umowy (PDF, 506 KiB)
 • Dodany załącznik Nr 6 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy-wykonawcow z art. 125 ust 1 dot. przepisów sankcyjnych (DOCX, 24.7 KiB)
 • Dodany załącznik Nr 7 do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zsoby z art. 125 ust 1 dot. przepisów sankcyjnych (DOCX, 20.5 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ Nr 1 (PDF, 655.9 KiB)