ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-01-25
Termin składania ofert / wniosków
2023-02-07 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sukcesywna dostawa kruszywa naturalnego wraz z jego transportem w miejsce wskazane przez Zamawiającego
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
  • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 120.9 KiB)
  • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 816.5 KiB)
  • Załączniki Nr 1-9 do SWZ (ZIP, 654.6 KiB)