ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ewidencje, rejestry, wykazy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ewidencje, rejestry, wykazy

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Informacja o sposobie, zakresie i trybie udostępniania danych zawartych
 
w rejestrach publicznych Urzędu Gminy Baroszyce


Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz.1198 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do udostępnienia informacji publicznych w tym informacji o prowadzonych rejestrach, ewidencjach, archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.
Dane zawarte w rejestrach udostępnia się na warunkach, w sposób w zakresie i w terminie określonym w przepisach na podstawie których rejestr jest prowadzony.

Informacje zawarte w rejestrach i ewidencjach publicznych podlegają udostępnieniu podmiotom publicznym i podmiotom niepublicznym, które realizują zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów, bądź na skutek powierzenia lub zlecenia ich realizacji przez podmiot publiczny wyłącznie do realizacji tych zadań publicznych. Dane udostępniane są przez Wójta na wniosek, który spełnia wymagania określone w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. Nr 205, poz. 1692), wniosek ma zastosowanie gdy przepisy na podstawie których rejestry i ewidencje prowadzone nie wskazują sposobu udostępnienia.
 
Wnioski należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:

Urząd  Gminy Bartoszyce,
Pl. Zwycięstwa 2,
11-200 Bartoszyce
Sekretariat, pokój nr 108, I pietro.

e-mail:

W przypadku gdy przepisy na podstawie których rejestr jest prowadzony nie określają terminu udostępnienia danych, dane udostępnia się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie, jeżeli wniosek zawiera braki wówczas wzywa się wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania wraz z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
Dane udostępnia się w formie papierowej lub na nośnikach (CD, DVD). Dane w formie elektronicznej udostępniane są formatach: DOC, PDF, TXT, RTF I XLS

Podmiot, któremu udostępniono dane zobowiązany jest do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą informacji zawartych w rejestrach oraz wykorzystaniem ich niezgodnie z przeznaczeniem, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w w/w. aspektach. Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
 
 
przejdź:
 
 
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Andrzej Rogowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-11-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Rogowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-11-25 09:15:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Maksymik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-11-25 09:19:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Rogowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-20 13:37:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9837 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »