ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 6735
RODO 13323
Urząd Gminy 128197
Władze Gminy 27816
Wójt 20603
Zastępca Wójta 18904
Sekretarz 11579
Skarbnik 9688
Regulamin organizacyjny 37163
Referaty i stanowiska - kontakt 24973
Inspektor Ochrony Danych 7890
Działalność lobbingowa 20113
Jednostki organizacyjne 28205
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach 44985
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach 63979
Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezledach 1188
Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach 16746
Przedszkole Gminne Nr 1 w Bartoszycach 3044
Przedszkole Gminne z Oddziałem Żłobkowym w Tolko 1282
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bezledach 3414
Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Galinach 2944
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Kinkajmach 3321
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wojciechach 3667
Szkoła Podstawowa im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Żydowie 2763
Ewidencje, rejestry, wykazy 22801
Rejestr Instytucji Kultury 24233
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Bartoszyce 10104
Gminna ewidencja zabytków i wykaz stanowisk archeologicznych 6697
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych 119
Gmina Bartoszyce 14827
Status prawny 9143
Charakterystyka 6805
Statut Gminy Bartoszyce 14680
Organ Gminy - Wójt Gminy Bartoszyce 10218
Jednostki pomocnicze - wykaz sołtysów, statuty sołectw 49292
Procedury załatwiania spraw 255881
Referaty / Stanowiska 192645
Sprawy 240287
Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 5983
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania 5650
Rada gminy 25866
Skład rady gminy VIII kadencji 2018-2023 16122
Komisje rady gminy 9182
Sesje Rady Gminy Bartoszyce kadencji 2018-2023 7182
Transmisja sesji rady gminy 16351
Raport o stanie gminy 10384
Imienne wykazy głosowań radnych 4810
VIII kadencja 77850
Interpelacje i Zapytania radnych 5341
VIII kadencja 32537
Kontakt z Radą Gminy Bartoszyce 5398
Akty prawne 74507
Akty Prawa Miejscowego i Uchwały Rady Gminy 1425420
Uchwały Rady Gminy Bartoszyce 14245
2018 rok - kadencja VII (2014-2018) 31351
2017 rok - kadencja VII (2014-2018) 41588
2016 rok - kadencja VII (2014-2018) 19438
Zarządzenia Wójta Gminy 2317
2020 rok 3332
2019 rok 5082
2017 rok 3635
2016 rok 10110
Dziennik Ustaw RP 24
Monitor Polski 14
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 322
Wydawanie wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych 20374
Informacja o sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych 6979
Budżet, Podatki i opłaty, Majątek i finanse, Dotacje, Wykaz mienia 20885
Budżet Gminy 11217
2022 5202
2021 14974
2020 19645
2019 19477
2018 38463
2017 33330
2016 47586
2015 61397
2014 30741
2013 18194
2011 9779
2012 9777
Sprawozdania 16276
Rok 2022 1416
Rok 2021 4303
Rok 2020 13326
Rok 2019 15228
Rok 2018 20104
Rok 2017 18752
Rok 2015 22150
Rok 2014 19079
Rok 2016 24257
Rok 2013 20496
Rok 2011 12056
Rok 2012 26010
Rok 2010 11085
Rok 2009 8935
Rok 2008 7202
Rok 2007 7096
Rok 2006 6406
Rok 2005 8955
Bilanse 923
Rok 2018 2946
Rok 2019 1373
Podatki i opłaty 35301
Zwrot podatku akcyzowego 46345
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 5074
rok 2023 490
rok 2022 4000
rok 2021 5318
rok 2020 9641
rok 2019 23597
rok 2018 9691
rok 2017 11908
rok 2016 12950
rok 2015 11012
rok 2012 17513
rok 2013 11044
rok 2014 9452
rok 2011 5784
rok 2009 5590
rok 2010 6409
rok 2008 5795
rok 2006 7389
Interpretacje podatkowe 3606
Wykaz mienia 9366
Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenie na raty, udzielenie pomocy publicznej 8612
2021 rok 7129
2020 rok 2505
2019 rok 4703
2018 rok 4281
2017 rok 5201
2016 rok 5483
2015 rok 6730
2014 rok 6015
2013 rok 6804
2012 rok 9849
2011 rok 7278
2010 rok 6957
2009 rok 7187
2008 rok 7281
Dotowanie placówek niepublicznych 17747
Zamówienia publiczne 721910
Regulaminy 8385
Oświadczenia majątkowe 485178
Nieruchomości 42657
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży/dzierżawy/najmu 272212
Ogłoszenia o przetargach 326966
Informacje o wynikach przetargów 3144
Ochrona środowiska 21663
Obwieszczenia 652487
Gospodarka odpadami komunalnymi 538602
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bartoszyce 8513
Wycinka drzew lub krzewów 11461
Opłaty wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 5156
Łowiectwo 49190
Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 6242
Dofinansowanie wymiany źródła ciepła 3345
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 30206
Azbest 65915
Afrykański pomór świń 2839
Ptasia grypa 11936
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 4403
Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną 5552
Uproszczone plany urządzania lasów 1331
Programy i plany, strategie, raport, regulaminy 11479
Programy i Plany 144217
Raport o stanie Gminy 64
Kontrole 85229
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 50875
Dostęp do Informacji Publicznej 38414
udzielanie informacji publicznej 2617
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 19957
Portal Obywatel 8080
Dostępność osób ze szczególnymi potrzebami 10096
Organizacje pozarządowe 32622
Programy 26315
Konkursy 57898
Wyniki 50619
Sprawozdania 21701
Konsultacje 41107
Oferty z pominięciem procedury konkursu 502
Działalność gospodarcza 12100
Ponowne wykorzystywanie 17898
Skargi i wnioski 17038
Petycje 8908
Petycje skierowane do Wójta Gminy Bartoszyce 37100
Petycje skierowane do Rady Gminy Bartoszyce 28670
Cyberbezpieczeństwo 228
Inne ogłoszenia 289822

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
O Biuletynie 10015
Deklaracja dostępności cyfrowej 9379
Redakcja Biuletynu 5909
Instrukcja korzystania z BIP 11112
Statystyka 5501
Wyszukiwarka 504
Wykaz skrótów 9565
Rejestr zmian 3445248
Mapa serwisu 7244
Pliki do pobrania 42865
Informacje publiczne nieudostępnione w BIP 8155

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 247642
Informacje i Ogłoszenia 2051
Informacje o naborze 498954
Zamówienia publiczne 790553
Zapytania ofertowe 12867
Zamówienia do 130 000 zł 215821
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 47385
Wybory 23973
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020r. 27288
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce dn. 26.04.2020r. okręg wyborczy nr 6 39188
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2020r. 12599
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP w 2019 r. 27426
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. 21388
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce 2019 r. okręg wyborczy nr 4 31639
Wybory Samorządowe 2018 70053
sołtysa/rady sołeckiej 105951
Konsultacje społeczne 65933
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 6039
Koronawirus (COVID-19) 6651
« powrót do poprzedniej strony