ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 3159
RODO 8246
Urząd Gminy 89621
Władze Gminy 19442
Wójt 14061
Zastępca Wójta 13458
Sekretarz 8289
Skarbnik 7108
Regulamin organizacyjny 20651
Referaty i stanowiska - kontakt 3786
Inspektor Ochrony Danych 4382
Działalność lobbingowa 12233
sprawozdania 569
2018 1702
Jednostki organizacyjne 18531
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach 33973
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach 45789
Centrum Kultury Gminy Bartoszyce z siedzibą w Bezledach 5451
Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach 9656
Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach 10322
Przedszkole Gminne Nr 1 w Bartoszycach 1014
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bezledach 1155
Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Galinach 954
Szkoła Podstawowa w Kinkajmach 1119
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wojciechach 914
Szkoła Podstawowa im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Żydowie 944
Ewidencje, rejestry, wykazy 15427
Rejestr Instytucji Kultury 13535
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Bartoszyce 4450
Gminna ewidencja zabytków i wykaz stanowisk archeologicznych 3027
Gmina Bartoszyce 12319
Status prawny 6592
Charakterystyka 4852
Statut Gminy Bartoszyce 10137
Organ Gminy - Wójt Gminy Bartoszyce 7383
Jednostki pomocnicze - wykaz sołtysów, statuty sołectw 34526
Procedury załatwiania spraw 169158
Referaty / Stanowiska 121446
Sprawy 155392
Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 3766
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania 3839
Rada gminy 19778
Skład rady gminy VIII kadencji 2018-2023 9729
Komisje rady gminy 4663
Sesje Rady Gminy Bartoszyce kadencji 2018-2023 4560
Transmisja sesji rady gminy 11029
Ogłoszenie o sesji 76251
Protokoły z sesji 6101
Kadencja VII 29443
Kadencja VIII 27353
Raport o stanie gminy 4322
Imienne wykazy głosowań radnych 2966
VIII kadencja 30098
Interpelacje i Zapytania radnych 3388
VIII kadencja 17180
Kontakt z Radą Gminy Bartoszyce 3190
Akty prawne 23145
Akty Prawa Miejscowego i Uchwały Rady Gminy 868673
Uchwały Rady Gminy Bartoszyce 9187
2018 rok - kadencja VII (2014-2018) 19692
2017 rok - kadencja VII (2014-2018) 27184
2016 rok - kadencja VII (2014-2018) 13757
Zarządzenia Wójta Gminy 1692
2020 rok 1724
2019 rok 3097
2017 rok 2445
2016 rok 7258
Dziennik Ustaw RP 24
Monitor Polski 14
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 309
Wydawanie wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych 18303
Informacja o sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych 4894
Budżet, Podatki i opłaty, Majątek i finanse, Dotacje, Wykaz mienia 17348
Budżet Gminy 9870
2021 3490
2020 9848
2019 11644
2018 24250
2017 22751
2016 32419
2015 42919
2014 21218
2013 12671
2011 7144
2012 6859
Sprawozdania 14108
Rok 2021 344
Rok 2020 4175
Rok 2019 7717
Rok 2018 11659
Rok 2017 12343
Rok 2015 15837
Rok 2014 14069
Rok 2016 16862
Rok 2013 14362
Rok 2011 8736
Rok 2012 18715
Rok 2010 8037
Rok 2009 6428
Rok 2008 5211
Rok 2007 5047
Rok 2006 4632
Rok 2005 6404
Bilanse 466
Rok 2018 1702
Rok 2019 135
Podatki i opłaty 24453
Zwrot podatku akcyzowego 29636
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2351
rok 2021 1866
rok 2020 5422
rok 2019 14069
rok 2018 7232
rok 2016 9777
rok 2017 8804
rok 2015 8305
rok 2014 7113
rok 2013 8305
rok 2010 4842
rok 2012 12659
rok 2011 4296
rok 2009 4159
rok 2008 4343
rok 2006 5526
Interpretacje podatkowe 2166
Wykaz mienia 6406
Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenie na raty, udzielenie pomocy publicznej 7263
2020 rok 470
2019 rok 2169
2018 rok 2402
2017 rok 3386
2016 rok 3717
2015 rok 4714
2014 rok 4288
2013 rok 4862
2012 rok 7011
2011 rok 5355
2010 rok 5023
2009 rok 5288
2008 rok 5313
Dotowanie placówek niepublicznych 8386
Zamówienia publiczne 501703
Regulaminy 6397
Oświadczenia majątkowe 282747
Oświadczenia majątkowe za 2014r. 10606
Oświadczenia majątkowe - Kierownictwo urzędu 7334
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 4365
Oświadczenia majątkowe - Kierownicy jednostek organizacyjnych 5318
Oświadczenia majatkowe za rok 2014 4596
Oświadczenia majątkowe - Rada Gminy 6854
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 5379
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 4719
Nieruchomości 36400
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży/dzierżawy/najmu 186704
Ogłoszenia o przetargach 206055
Ochrona środowiska 18491
Obwieszczenia 386787
Gospodarka odpadami komunalnymi 333903
Wycinka drzew lub krzewów 8102
Opłaty wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 3463
Łowiectwo 19211
Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 3883
Dofinansowanie wymiany źródła ciepła 178
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 17599
Azbest 44866
Afrykański pomór świń 1747
Ptasia grypa 7035
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 3127
Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną 4150
Uproszczone plany urządzania lasów 657
Programy i plany, strategie, raport, regulaminy 9723
Programy i Plany 93857
Kontrole 55185
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 33406
Powszechny Spis Rolny w 2020 9544
Polityka społeczna 5120
Karta Dużej Rodziny 3810
Wolontariusz Roku 4983
Dostęp do Informacji Publicznej 26480
udzielanie informacji publicznej 1338
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 14261
Portal Obywatel 5458
Dostępność osób ze szczególnymi potrzebami 2069
Organizacje pozarządowe 20687
Programy 15687
Konkursy 34641
Wyniki 30410
Sprawozdania 13537
Konsultacje 24150
Oferty z pominięciem procedury konkursu 63
Działalność gospodarcza 7873
Ponowne wykorzystywanie 11406
Skargi i wnioski 9682
Petycje 6169
Petycje skierowane do Wójta Gminy Bartoszyce 21337
Petycje skierowane do Rady Gminy Bartoszyce 14235
Inne ogłoszenia 213876

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
O Biuletynie 7013
Deklaracja dostępności cyfrowej 3009
Redakcja Biuletynu 4567
Instrukcja korzystania z BIP 7958
Statystyka 4315
Wyszukiwarka 504
Wykaz skrótów 6276
Rejestr zmian 2067962
Mapa serwisu 4243
Pliki do pobrania 35918
Informacje publiczne nieudostępnione w BIP 5619

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 171594
Informacje o naborze 375320
Zamówienia publiczne 562461
Zamówienia do 130 000 zł 162744
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 29525
Wybory 20237
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020r. 12525
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce dn. 26.04.2020r. okręg wyborczy nr 6 19539
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2020r. 6039
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP w 2019 r. 15168
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. 13354
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce 2019 r. okręg wyborczy nr 4 19970
Wybory Samorządowe 2018 48435
sołtysa/rady sołeckiej 59562
Konsultacje społeczne 44638
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 3455
Koronawirus (COVID-19) 1956
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. 1310
« powrót do poprzedniej strony