ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 7375
RODO 14334
Urząd Gminy 135310
Władze Gminy 29565
Wójt 21695
Zastępca Wójta 19749
Sekretarz 12175
Skarbnik 10094
Regulamin organizacyjny 40081
Referaty i stanowiska - kontakt 32385
Inspektor Ochrony Danych 8488
Działalność lobbingowa 21260
Jednostki organizacyjne 29853
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce 47824
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach 66972
Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezledach 1812
Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach 17815
Przedszkole Gminne Nr 1 w Bartoszycach 3536
Przedszkole Gminne z Oddziałem Żłobkowym w Tolko 2575
Szkoła Podstawowa im. 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej w Bezledach 3995
Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Galinach 3303
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Kinkajmach 3794
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wojciechach 4144
Szkoła Podstawowa im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Żydowie 3119
Ewidencje, rejestry, wykazy 24362
Rejestr Instytucji Kultury 26163
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Bartoszyce 11288
Gminna ewidencja zabytków i wykaz stanowisk archeologicznych 7534
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych 315
Gmina Bartoszyce 15540
Status prawny 9608
Charakterystyka 7142
Statut Gminy Bartoszyce 15367
Organ Gminy - Wójt Gminy Bartoszyce 10742
Jednostki pomocnicze - wykaz sołtysów, statuty sołectw 51565
Procedury załatwiania spraw 266258
Referaty / Stanowiska 199285
Sprawy 249638
Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 6305
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania 5908
Rada gminy 27010
Skład rady gminy VIII kadencji 2018-2023 17592
Komisje rady gminy 9842
Sesje Rady Gminy Bartoszyce kadencji 2018-2023 7825
Transmisja sesji rady gminy 19227
Ogłoszenie o sesji 132278
Protokoły z sesji 7969
Kadencja VII 45152
Kadencja VIII 61213
Raport o stanie gminy 12053
Imienne wykazy głosowań radnych 5223
VIII kadencja 85825
Interpelacje i Zapytania radnych 5694
VIII kadencja 34868
Kontakt z Radą Gminy Bartoszyce 5799
Akty prawne 77668
Akty Prawa Miejscowego i Uchwały Rady Gminy 1485567
Uchwały Rady Gminy Bartoszyce 15178
2018 rok - kadencja VII (2014-2018) 32695
2017 rok - kadencja VII (2014-2018) 43051
2016 rok - kadencja VII (2014-2018) 20121
Zarządzenia Wójta Gminy 2485
2020 rok 3529
2019 rok 5308
2017 rok 3790
2016 rok 10419
Dziennik Ustaw RP 24
Monitor Polski 14
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 324
Wydawanie wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych 20775
Informacja o sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych 7366
Budżet, Podatki i opłaty, Majątek i finanse, Dotacje, Wykaz mienia 21862
Budżet Gminy 11374
2023 1766
2022 6555
2021 16081
2020 20703
2019 20324
2018 40051
2017 34367
2015 63246
2016 48973
2014 31639
2013 18733
2011 10152
2012 10135
Sprawozdania 16457
Rok 2023 412
Rok 2022 2535
Rok 2021 4958
Rok 2020 14386
Rok 2019 15998
Rok 2018 21065
Rok 2017 19487
Rok 2015 22841
Rok 2014 19843
Rok 2016 24934
Rok 2013 21139
Rok 2011 12510
Rok 2012 26877
Rok 2010 11485
Rok 2009 9255
Rok 2008 7523
Rok 2007 7431
Rok 2006 6663
Rok 2005 9326
Bilanse 999
Rok 2018 3108
Rok 2019 1544
Rok 2022 771
Podatki i opłaty 36983
Zwrot podatku akcyzowego 48747
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 5719
rok 2023 952
rok 2022 4931
rok 2021 5731
rok 2020 10192
rok 2019 24850
rok 2018 10173
rok 2017 12420
rok 2016 13502
rok 2015 11438
rok 2012 18022
rok 2013 11422
rok 2014 9793
rok 2011 6012
rok 2009 5774
rok 2010 6630
rok 2008 6006
rok 2006 7606
Interpretacje podatkowe 3902
Wykaz mienia 9867
Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenie na raty, udzielenie pomocy publicznej 8723
2022 rok 370
2021 rok 8714
2020 rok 2695
2019 rok 4964
2018 rok 4476
2017 rok 5384
2016 rok 5674
2014 rok 6208
2015 rok 6947
2013 rok 7053
2012 rok 10260
2011 rok 7557
2010 rok 7220
2009 rok 7456
2008 rok 7555
Dotowanie placówek niepublicznych 19476
Zamówienia publiczne 747755
Regulaminy 8550
Oświadczenia majątkowe 514205
Nieruchomości 45038
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży/dzierżawy/najmu/ użyczenia 283867
Ogłoszenia o przetargach 338985
Informacje o wynikach przetargów 4647
Ochrona środowiska 22704
Obwieszczenia 674351
Gospodarka odpadami komunalnymi 558302
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bartoszyce 9874
Wycinka drzew lub krzewów 12064
Opłaty wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 5433
Łowiectwo 53179
Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 6687
Studnie głębinowe 213
Dofinansowanie wymiany źródła ciepła 4196
Przydomowe oczyszczalnie ścieków i zbiorniki bezodpływowe 33763
Azbest i usuwanie folii rolniczych 68652
Afrykański pomór świń 3073
Ptasia grypa 12673
Zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych 4788
Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną 5797
Uproszczone plany urządzania lasów 1422
Programy i plany, strategie, raport, regulaminy 11805
Programy i Plany 148971
Raport o stanie Gminy 104
Kontrole 89083
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 54902
Dostęp do Informacji Publicznej 40249
udzielanie informacji publicznej 2791
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 20825
Portal Obywatel 8541
Dostępność osób ze szczególnymi potrzebami 11186
Organizacje pozarządowe 34464
Programy 27405
Konkursy 60442
Wyniki 52797
Sprawozdania 23103
Konsultacje 43146
Oferty z pominięciem procedury konkursu 588
Działalność gospodarcza 12794
Ponowne wykorzystywanie 18825
Skargi i wnioski 18209
Petycje 9369
Petycje skierowane do Wójta Gminy Bartoszyce 38751
Petycje skierowane do Rady Gminy Bartoszyce 30522
Cyberbezpieczeństwo 747
Inne ogłoszenia 298274

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
O Biuletynie 10493
Deklaracja dostępności cyfrowej 10455
Redakcja Biuletynu 6144
Instrukcja korzystania z BIP 11677
Statystyka 5712
Wyszukiwarka 504
Wykaz skrótów 10123
Rejestr zmian 3545477
Mapa serwisu 8904
Pliki do pobrania 43772
Informacje publiczne nieudostępnione w BIP 8624

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 255648
Informacje i Ogłoszenia 6485
Informacje o naborze 522551
Zamówienia publiczne 819402
Zapytania ofertowe 19585
Zamówienia do 130 000 zł 226899
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 52444
Wybory 24928
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP oraz Referendum Ogólnokrajowe - 15.10.2023 r. 3385
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020r. 28711
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce dn. 26.04.2020r. okręg wyborczy nr 6 40949
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2020r. 13300
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP w 2019 r. 28729
Wybory ławników 3340
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. 22305
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce 2019 r. okręg wyborczy nr 4 32835
Wybory Samorządowe 2018 72170
Sołtysa/Rady Sołeckiej 110377
Konsultacje społeczne 68377
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 6502
Koronawirus (COVID-19) 7209
« powrót do poprzedniej strony