ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 2769
RODO 7528
Urząd Gminy 84213
Władze Gminy 18363
Wójt 12993
Zastępca Wójta 12603
Sekretarz 7763
Skarbnik 6713
Regulamin organizacyjny 18626
Referaty i stanowiska - kontakt 1969
Inspektor Ochrony Danych 3941
Działalność lobbingowa 11167
sprawozdania 489
2018 1514
Jednostki organizacyjne 17650
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach 32116
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach 43529
Centrum Kultury Gminy Bartoszyce z siedzibą w Bezledach 4311
Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach 8923
Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach 9408
Przedszkole Gminne Nr 1 w Bartoszycach 759
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bezledach 816
Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Galinach 712
Szkoła Podstawowa w Kinkajmach 851
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wojciechach 689
Szkoła Podstawowa im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Żydowie 719
Ewidencje, rejestry, wykazy 14441
Rejestr Instytucji Kultury 11931
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Bartoszyce 3673
Gminna ewidencja zabytków i wykaz stanowisk archeologicznych 2489
Gmina Bartoszyce 12027
Status prawny 6150
Charakterystyka 4551
Statut Gminy Bartoszyce 9358
Organ Gminy - Wójt Gminy Bartoszyce 6969
Jednostki pomocnicze - wykaz sołtysów, statuty sołectw 32449
Procedury załatwiania spraw 155775
Referaty / Stanowiska 109356
Sprawy 141257
Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 3426
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania 3548
Rada gminy 18996
Skład rady gminy VIII kadencji 2018-2023 8787
Komisje rady gminy 3982
Sesje Rady Gminy Bartoszyce kadencji 2018-2023 4241
Transmisja sesji rady gminy 10038
Ogłoszenie o sesji 65995
Protokoły z sesji 5755
Kadencja VII 26808
Kadencja VIII 22107
Raport o stanie gminy 3515
Imienne wykazy głosowań radnych 2700
VIII kadencja 24265
Interpelacje i Zapytania radnych 3079
VIII kadencja 14842
Kontakt z Radą Gminy Bartoszyce 2861
Akty prawne 19544
Akty Prawa Miejscowego i Uchwały Rady Gminy 775589
Uchwały Rady Gminy Bartoszyce 8479
2018 rok - kadencja VII (2014-2018) 17874
2017 rok - kadencja VII (2014-2018) 24871
2016 rok - kadencja VII (2014-2018) 12846
Zarządzenia Wójta Gminy 1607
2020 rok 1433
2019 rok 2776
2017 rok 2239
2016 rok 6758
Dziennik Ustaw RP 24
Monitor Polski 14
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 308
Wydawanie wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych 17978
Informacja o sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych 4557
Budżet, Podatki i opłaty, Majątek i finanse, Dotacje, Wykaz mienia 16986
Budżet Gminy 9712
2021 1928
2020 8081
2019 10351
2018 21816
2017 20948
2016 30118
2015 39487
2014 19498
2013 11725
2011 6702
2012 6390
Sprawozdania 13800
Rok 2021 81
Rok 2020 2713
Rok 2019 6446
Rok 2018 10330
Rok 2017 11157
Rok 2015 14727
Rok 2014 13232
Rok 2016 15656
Rok 2013 13440
Rok 2011 8152
Rok 2012 17448
Rok 2010 7544
Rok 2009 6014
Rok 2008 4863
Rok 2007 4739
Rok 2006 4398
Rok 2005 5982
Bilanse 418
Rok 2018 1514
Podatki i opłaty 22885
Zwrot podatku akcyzowego 26784
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2153
rok 2021 1317
rok 2020 4707
rok 2019 12411
rok 2018 6806
rok 2016 9237
rok 2017 8286
rok 2015 7833
rok 2014 6749
rok 2013 7876
rok 2010 4594
rok 2012 11817
rok 2011 4071
rok 2009 3952
rok 2008 4136
rok 2006 5250
Interpretacje podatkowe 1965
Wykaz mienia 5928
Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenie na raty, udzielenie pomocy publicznej 7120
2020 rok 96
2019 rok 1734
2018 rok 2083
2017 rok 3118
2016 rok 3438
2015 rok 4409
2014 rok 3979
2013 rok 4502
2012 rok 6469
2011 rok 5044
2010 rok 4705
2009 rok 4959
2008 rok 5002
Dotowanie placówek niepublicznych 7241
Zamówienia publiczne 467165
Regulaminy 6053
Oświadczenia majątkowe 252090
Oświadczenia majątkowe za 2014r. 10382
Oświadczenia majątkowe - Kierownictwo urzędu 7190
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 4127
Oświadczenia majątkowe - Kierownicy jednostek organizacyjnych 5214
Oświadczenia majatkowe za rok 2014 4386
Oświadczenia majątkowe - Rada Gminy 6706
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 5070
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 4395
Nieruchomości 35554
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży/dzierżawy/najmu 173435
Ogłoszenia o przetargach 190002
Ochrona środowiska 18164
Obwieszczenia 344514
Gospodarka odpadami komunalnymi 302895
Wycinka drzew lub krzewów 7586
Opłaty wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 3229
Łowiectwo 16283
Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 3518
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 16162
Azbest 41527
Afrykański pomór świń 1663
Ptasia grypa 6390
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 2923
Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną 3927
Uproszczone plany urządzania lasów 558
Programy i plany, strategie, raport, regulaminy 9508
Programy i Plany 85787
Kontrole 50508
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 30952
Powszechny Spis Rolny w 2020 7114
Polityka społeczna 4855
Karta Dużej Rodziny 3591
Wolontariusz Roku 4669
Dostęp do Informacji Publicznej 24569
udzielanie informacji publicznej 1174
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 13452
Portal Obywatel 5117
Dostępność osób ze szczególnymi potrzebami 967
Organizacje pozarządowe 19096
Programy 14256
Konkursy 30934
Wyniki 27043
Sprawozdania 12281
Konsultacje 21691
Działalność gospodarcza 7349
Ponowne wykorzystywanie 10439
Skargi i wnioski 8556
Petycje 5811
Petycje skierowane do Wójta Gminy Bartoszyce 19096
Petycje skierowane do Rady Gminy Bartoszyce 12150
Inne ogłoszenia 201937

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
O Biuletynie 6610
Deklaracja dostępności cyfrowej 2212
Redakcja Biuletynu 4422
Instrukcja korzystania z BIP 7552
Statystyka 4164
Wyszukiwarka 504
Wykaz skrótów 5866
Rejestr zmian 1941817
Mapa serwisu 4105
Pliki do pobrania 35042
Informacje publiczne nieudostępnione w BIP 5287

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 161796
Informacje o naborze 360431
Zamówienia publiczne 526226
Zamówienia do 130 000 zł 150451
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 27606
Wybory 19844
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020r. 10110
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce dn. 26.04.2020r. okręg wyborczy nr 6 16047
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2020r. 4901
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP w 2019 r. 13094
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. 12044
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce 2019 r. okręg wyborczy nr 4 18133
Wybory Samorządowe 2018 44674
sołtysa/rady sołeckiej 52970
Konsultacje społeczne 41384
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 3129
Koronawirus (COVID-19) 1182
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. 808
« powrót do poprzedniej strony