ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 8294
RODO 15594
Urząd Gminy 142630
Władze Gminy 31586
Wójt 23332
Zastępca Wójta 20805
Sekretarz 12917
Skarbnik 10602
Regulamin organizacyjny 45170
Referaty i stanowiska - kontakt 39643
Inspektor Ochrony Danych 9122
Działalność lobbingowa 22883
Jednostki organizacyjne 31473
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce 51090
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach 70527
Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezledach 2578
Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach 19149
Przedszkole Gminne Nr 1 w Bartoszycach 4068
Przedszkole Gminne z Oddziałem Żłobkowym w Tolko 3424
Szkoła Podstawowa im. 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej w Bezledach 4673
Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Galinach 3761
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Kinkajmach 4255
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wojciechach 4701
Szkoła Podstawowa im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Żydowie 3633
Ewidencje, rejestry, wykazy 25996
Rejestr Instytucji Kultury 29342
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Bartoszyce 12865
Gminna ewidencja zabytków i wykaz stanowisk archeologicznych 8438
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych 565
Wykaz publicznych dróg gminnych 305
Gmina Bartoszyce 16548
Status prawny 10163
Charakterystyka 7528
Statut Gminy Bartoszyce 16418
Organ Gminy - Wójt Gminy Bartoszyce 11382
Jednostki pomocnicze - wykaz sołtysów, statuty sołectw 55843
Procedury załatwiania spraw 281529
Referaty / Stanowiska 211194
Sprawy 265552
Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 6737
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania 6298
Rada gminy 29104
Skład rady gminy i kontakt z radą gminy 19947
Komisje rady gminy 10798
Sesje Rady Gminy Bartoszyce kadencai 2018-2023, kadencja 2024-2029 8443
Transmisja sesji rady gminy 23841
Ogłoszenie o sesji 149657
Protokoły z sesji 8421
Kadencja VII 47902
Kadencja VIII 67756
Kadencja IX 14
Raport o stanie gminy 13695
Imienne wykazy głosowań radnych 5652
VIII kadencja 97466
IX kadencja 84
Interpelacje i Zapytania radnych 6069
VIII kadencja 37532
IX kadencja 8
Akty prawne 83369
Akty Prawa Miejscowego i Uchwały Rady Gminy 1623728
Uchwały Rady Gminy Bartoszyce 16142
2018 rok - kadencja VII (2014-2018) 34696
2017 rok - kadencja VII (2014-2018) 45382
2016 rok - kadencja VII (2014-2018) 21150
Zarządzenia Wójta Gminy 2651
2020 rok 3848
2019 rok 5578
2017 rok 4012
2016 rok 10914
Dziennik Ustaw RP 24
Monitor Polski 14
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 324
Wydawanie wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych 21243
Informacja o sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych 7854
Budżet, Podatki i opłaty, Majątek i finanse, Dotacje, Wykaz mienia 23341
Budżet Gminy 11654
2024 1981
2023 4431
2022 8155
2021 18027
2020 22339
2019 21645
2018 42759
2017 36438
2015 66698
2016 51794
2014 33183
2013 19711
2012 10680
2011 10660
Sprawozdania 16741
Rok 2023 1477
Rok 2022 3968
Rok 2021 5887
Rok 2020 16046
Rok 2019 17161
Rok 2018 22494
Rok 2017 20650
Rok 2015 24130
Rok 2014 20707
Rok 2016 26186
Rok 2013 22110
Rok 2011 13155
Rok 2012 28089
Rok 2010 12032
Rok 2009 9736
Rok 2008 7975
Rok 2007 7839
Rok 2006 7019
Rok 2005 9821
Bilanse 1088
Rok 2023 53
Rok 2022 2122
Rok 2019 1776
Rok 2018 3341
Podatki i opłaty 39440
Zwrot podatku akcyzowego 53190
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 6674
rok 2024 498
rok 2023 1627
rok 2022 6030
rok 2021 6271
rok 2020 10866
rok 2019 26292
rok 2018 10697
rok 2017 13096
rok 2016 14159
rok 2015 12057
rok 2012 18800
rok 2013 11883
rok 2014 10333
rok 2011 6302
rok 2009 6057
rok 2010 6937
rok 2008 6284
rok 2006 7931
Interpretacje podatkowe 4315
Wykaz mienia 10486
Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenie na raty, udzielenie pomocy publicznej 8898
2023 rok 13
2022 rok 8461
2021 rok 17735
2020 rok 3041
2019 rok 5500
2018 rok 4789
2017 rok 5725
2016 rok 6034
2014 rok 6548
2015 rok 7333
2013 rok 7481
2012 rok 10863
2011 rok 8005
2010 rok 7636
2009 rok 7866
2008 rok 8030
Dotowanie placówek niepublicznych 22421
Zamówienia publiczne 798236
Regulaminy 8810
Oświadczenia majątkowe 565574
Nieruchomości 47374
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży/dzierżawy/najmu/ użyczenia 303591
Ogłoszenia o przetargach 358331
Informacje o wynikach przetargów 5903
Ochrona środowiska 23931
Obwieszczenia 739594
Gospodarka odpadami komunalnymi 609935
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bartoszyce 14887
Wycinka drzew lub krzewów 12711
Opłaty wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 5795
Łowiectwo 59058
Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 7199
Studnie głębinowe 659
Dofinansowanie wymiany źródła ciepła 5305
Przydomowe oczyszczalnie ścieków i zbiorniki bezodpływowe 37992
Azbest i usuwanie folii rolniczych 72601
Afrykański pomór świń 3365
Ptasia grypa 13613
Zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych 5265
Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną 6106
Uproszczone plany urządzania lasów 1552
Programy i plany, strategie, raport, regulaminy 12409
Programy i Plany 157677
Raport o stanie Gminy 141
Kontrole 94441
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 60544
Dostęp do Informacji Publicznej 42736
udzielanie informacji publicznej 3008
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 22152
Portal Obywatel 9374
Dostępność osób ze szczególnymi potrzebami 12979
Organizacje pozarządowe 37263
Programy 29417
Konkursy 65443
Wyniki 57336
Sprawozdania 25411
Konsultacje 47030
Oferty z pominięciem procedury konkursu 668
Działalność gospodarcza 13817
Ponowne wykorzystywanie 20149
Skargi i wnioski 19901
Petycje 10173
Petycje skierowane do Wójta Gminy Bartoszyce 41972
Petycje skierowane do Rady Gminy Bartoszyce 33881
Cyberbezpieczeństwo 1625
Inne ogłoszenia 312993

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
O Biuletynie 11241
Deklaracja dostępności cyfrowej 12233
Redakcja Biuletynu 6750
Instrukcja korzystania z BIP 12545
Statystyka 6786
Wyszukiwarka 507
Wykaz skrótów 11054
Rejestr zmian 3708706
Mapa serwisu 10419
Pliki do pobrania 45415
Informacje publiczne nieudostępnione w BIP 9737

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 274619
Informacje i Ogłoszenia 12963
Informacje o naborze 547390
Zamówienia publiczne 862803
Zamówienia do 130 000 zł 236875
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 58667
Wybory 29017
Sołtysa/Rady Sołeckiej 121740
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce 2024 r. okręg wyborczy nr 4 544
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. 1225
Wybory Samorządowe 2024 r. 23480
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP oraz Referendum Ogólnokrajowe - 15.10.2023 r. 7305
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020r. 31596
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce dn. 26.04.2020r. okręg wyborczy nr 6 44819
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2020r. 14547
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP w 2019 r. 31004
Wybory ławników 4171
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. 23819
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce 2019 r. okręg wyborczy nr 4 35014
Wybory Samorządowe 2018 76636
Konsultacje społeczne 73103
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 7221
Koronawirus (COVID-19) 8347
« powrót do poprzedniej strony