ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 5382
RODO 11005
Urząd Gminy 108262
Władze Gminy 23485
Wójt 17168
Zastępca Wójta 15854
Sekretarz 9857
Skarbnik 8388
Regulamin organizacyjny 27789
Referaty i stanowiska - kontakt 13840
Inspektor Ochrony Danych 6149
Działalność lobbingowa 16032
Jednostki organizacyjne 24307
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach 39851
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach 54693
Centrum Kultury Gminy Bartoszyce z siedzibą w Bezledach 9612
Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach 12440
Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach 13423
Przedszkole Gminne Nr 1 w Bartoszycach 2030
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bezledach 2349
Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Galinach 1915
Szkoła Podstawowa w Kinkajmach 2219
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wojciechach 2269
Szkoła Podstawowa im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Żydowie 1889
Ewidencje, rejestry, wykazy 19235
Rejestr Instytucji Kultury 18443
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Bartoszyce 6994
Gminna ewidencja zabytków i wykaz stanowisk archeologicznych 4820
Gmina Bartoszyce 13952
Status prawny 7988
Charakterystyka 5819
Statut Gminy Bartoszyce 12457
Organ Gminy - Wójt Gminy Bartoszyce 8800
Jednostki pomocnicze - wykaz sołtysów, statuty sołectw 41918
Procedury załatwiania spraw 215616
Referaty / Stanowiska 159483
Sprawy 200528
Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 4922
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania 4760
Rada gminy 23459
Skład rady gminy VIII kadencji 2018-2023 13114
Komisje rady gminy 6922
Sesje Rady Gminy Bartoszyce kadencji 2018-2023 5841
Transmisja sesji rady gminy 13674
Raport o stanie gminy 6811
Imienne wykazy głosowań radnych 3924
VIII kadencja 52601
Interpelacje i Zapytania radnych 4370
VIII kadencja 25055
Kontakt z Radą Gminy Bartoszyce 4324
Akty prawne 51795
Akty Prawa Miejscowego i Uchwały Rady Gminy 1159205
Uchwały Rady Gminy Bartoszyce 11734
2018 rok - kadencja VII (2014-2018) 25686
2017 rok - kadencja VII (2014-2018) 34784
2016 rok - kadencja VII (2014-2018) 16763
Zarządzenia Wójta Gminy 2046
2020 rok 2584
2019 rok 4182
2017 rok 3076
2016 rok 8729
Dziennik Ustaw RP 24
Monitor Polski 14
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 314
Wydawanie wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych 19376
Informacja o sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych 5964
Budżet, Podatki i opłaty, Majątek i finanse, Dotacje, Wykaz mienia 19312
Budżet Gminy 10676
2022 1381
2021 9803
2020 15230
2019 15825
2018 31888
2017 28379
2016 40477
2015 52824
2014 26183
2013 15560
2011 8546
2012 8327
Sprawozdania 15428
Rok 2021 1926
Rok 2020 9036
Rok 2019 11787
Rok 2018 16060
Rok 2017 15735
Rok 2015 19141
Rok 2014 16572
Rok 2016 20875
Rok 2013 17453
Rok 2011 10413
Rok 2012 22530
Rok 2010 9585
Rok 2009 7738
Rok 2008 6215
Rok 2007 6081
Rok 2006 5552
Rok 2005 7696
Bilanse 709
Rok 2018 2345
Rok 2019 764
Podatki i opłaty 29740
Zwrot podatku akcyzowego 38480
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 3271
rok 2022 1472
rok 2021 3929
rok 2020 7821
rok 2019 19311
rok 2018 8542
rok 2017 10422
rok 2016 11457
rok 2015 9721
rok 2014 8374
rok 2013 9729
rok 2012 15122
rok 2011 5029
rok 2010 5663
rok 2009 4926
rok 2008 5139
rok 2006 6482
Interpretacje podatkowe 2855
Wykaz mienia 7883
Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenie na raty, udzielenie pomocy publicznej 8034
2020 rok 1606
2019 rok 3545
2018 rok 3455
2017 rok 4376
2016 rok 4659
2015 rok 5777
2014 rok 5233
2013 rok 5930
2012 rok 8407
2011 rok 6418
2010 rok 6083
2009 rok 6324
2008 rok 6396
Dotowanie placówek niepublicznych 12351
Zamówienia publiczne 616885
Regulaminy 7548
Oświadczenia majątkowe 387244
Nieruchomości 40154
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży/dzierżawy/najmu 230605
Ogłoszenia o przetargach 280590
Informacje o wynikach przetargów 1425
Ochrona środowiska 20450
Obwieszczenia 529220
Gospodarka odpadami komunalnymi 442872
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bartoszyce 259
Wycinka drzew lub krzewów 9750
Opłaty wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 4335
Łowiectwo 33414
Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 5125
Dofinansowanie wymiany źródła ciepła 1606
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 23536
Azbest 55977
Afrykański pomór świń 2206
Ptasia grypa 9446
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 3823
Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną 4861
Uproszczone plany urządzania lasów 1030
Programy i plany, strategie, raport, regulaminy 10873
Programy i Plany 119696
Kontrole 69502
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 42511
Powszechny Spis Rolny w 2020 16629
Dostęp do Informacji Publicznej 32343
udzielanie informacji publicznej 1981
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 17409
Portal Obywatel 6976
Dostępność osób ze szczególnymi potrzebami 6140
Organizacje pozarządowe 26673
Programy 20651
Konkursy 46204
Wyniki 40664
Sprawozdania 17537
Konsultacje 32401
Oferty z pominięciem procedury konkursu 297
Działalność gospodarcza 10254
Ponowne wykorzystywanie 14559
Skargi i wnioski 13414
Petycje 7692
Petycje skierowane do Wójta Gminy Bartoszyce 29257
Petycje skierowane do Rady Gminy Bartoszyce 21122
Inne ogłoszenia 252031

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
O Biuletynie 8694
Deklaracja dostępności cyfrowej 5993
Redakcja Biuletynu 5475
Instrukcja korzystania z BIP 9618
Statystyka 5112
Wyszukiwarka 504
Wykaz skrótów 7955
Rejestr zmian 2684809
Mapa serwisu 5601
Pliki do pobrania 39831
Informacje publiczne nieudostępnione w BIP 7009

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 212924
Informacje o naborze 437177
Zamówienia publiczne 678043
Zapytania ofertowe 1648
Zamówienia do 130 000 zł 189885
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 37028
Wybory 22627
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020r. 20220
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce dn. 26.04.2020r. okręg wyborczy nr 6 30193
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2020r. 9595
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP w 2019 r. 21718
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. 17381
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce 2019 r. okręg wyborczy nr 4 25954
Wybory Samorządowe 2018 59837
sołtysa/rady sołeckiej 83135
Konsultacje społeczne 55096
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 5045
Koronawirus (COVID-19) 4777
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. 3401
« powrót do poprzedniej strony