ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 3983
RODO 9153
Urząd Gminy 93703
Władze Gminy 20154
Wójt 14705
Zastępca Wójta 13945
Sekretarz 8618
Skarbnik 7382
Regulamin organizacyjny 21824
Referaty i stanowiska - kontakt 5574
Inspektor Ochrony Danych 4705
Działalność lobbingowa 13009
sprawozdania 645
2018 1839
Jednostki organizacyjne 19876
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach 35059
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach 47215
Centrum Kultury Gminy Bartoszyce z siedzibą w Bezledach 6284
Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach 10117
Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach 10909
Przedszkole Gminne Nr 1 w Bartoszycach 1216
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bezledach 1390
Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Galinach 1149
Szkoła Podstawowa w Kinkajmach 1339
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wojciechach 1156
Szkoła Podstawowa im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Żydowie 1129
Ewidencje, rejestry, wykazy 16622
Rejestr Instytucji Kultury 14432
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Bartoszyce 4892
Gminna ewidencja zabytków i wykaz stanowisk archeologicznych 3374
Gmina Bartoszyce 12988
Status prawny 6880
Charakterystyka 5049
Statut Gminy Bartoszyce 10619
Organ Gminy - Wójt Gminy Bartoszyce 7709
Jednostki pomocnicze - wykaz sołtysów, statuty sołectw 35938
Procedury załatwiania spraw 178759
Referaty / Stanowiska 128559
Sprawy 164555
Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 3998
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania 4043
Rada gminy 20644
Skład rady gminy VIII kadencji 2018-2023 10461
Komisje rady gminy 5152
Sesje Rady Gminy Bartoszyce kadencji 2018-2023 4772
Transmisja sesji rady gminy 11485
Ogłoszenie o sesji 83881
Protokoły z sesji 6366
Kadencja VII 31104
Kadencja VIII 30744
Raport o stanie gminy 4829
Imienne wykazy głosowań radnych 3205
VIII kadencja 34306
Interpelacje i Zapytania radnych 3616
VIII kadencja 18809
Kontakt z Radą Gminy Bartoszyce 3434
Akty prawne 29999
Akty Prawa Miejscowego i Uchwały Rady Gminy 936802
Uchwały Rady Gminy Bartoszyce 9647
2018 rok - kadencja VII (2014-2018) 20733
2017 rok - kadencja VII (2014-2018) 28777
2016 rok - kadencja VII (2014-2018) 14325
Zarządzenia Wójta Gminy 1765
2020 rok 1893
2019 rok 3335
2017 rok 2570
2016 rok 7581
Dziennik Ustaw RP 24
Monitor Polski 14
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 310
Wydawanie wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych 18543
Informacja o sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych 5123
Budżet, Podatki i opłaty, Majątek i finanse, Dotacje, Wykaz mienia 18051
Budżet Gminy 10027
2021 4753
2020 10931
2019 12441
2018 25915
2017 23908
2016 34229
2015 45021
2014 22246
2013 13294
2011 7437
2012 7160
Sprawozdania 14371
Rok 2021 783
Rok 2020 5204
Rok 2019 8589
Rok 2018 12578
Rok 2017 13071
Rok 2015 16487
Rok 2014 14534
Rok 2016 17783
Rok 2013 15106
Rok 2011 9095
Rok 2012 19562
Rok 2010 8395
Rok 2009 6722
Rok 2008 5465
Rok 2007 5273
Rok 2006 4862
Rok 2005 6706
Bilanse 540
Rok 2018 1845
Rok 2019 269
Podatki i opłaty 25538
Zwrot podatku akcyzowego 31367
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2491
rok 2021 2252
rok 2020 5914
rok 2019 15046
rok 2018 7504
rok 2016 10057
rok 2017 9163
rok 2015 8602
rok 2014 7391
rok 2013 8583
rok 2010 5011
rok 2012 13177
rok 2011 4461
rok 2009 4301
rok 2008 4510
rok 2006 5729
Interpretacje podatkowe 2308
Wykaz mienia 6759
Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenie na raty, udzielenie pomocy publicznej 7410
2020 rok 728
2019 rok 2477
2018 rok 2628
2017 rok 3607
2016 rok 3916
2015 rok 4954
2014 rok 4494
2013 rok 5098
2012 rok 7334
2011 rok 5605
2010 rok 5282
2009 rok 5529
2008 rok 5548
Dotowanie placówek niepublicznych 9046
Zamówienia publiczne 528027
Regulaminy 6650
Oświadczenia majątkowe 306596
Oświadczenia majątkowe za 2014r. 11154
Oświadczenia majątkowe - Kierownictwo urzędu 7485
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 4535
Oświadczenia majątkowe - Kierownicy jednostek organizacyjnych 5410
Oświadczenia majatkowe za rok 2014 4754
Oświadczenia majątkowe - Rada Gminy 6972
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 5571
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 4928
Nieruchomości 37456
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży/dzierżawy/najmu 195039
Ogłoszenia o przetargach 216152
Informacje o wynikach przetargów 147
Ochrona środowiska 19082
Obwieszczenia 418944
Gospodarka odpadami komunalnymi 356973
Wycinka drzew lub krzewów 8457
Opłaty wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 3624
Łowiectwo 21211
Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 4108
Dofinansowanie wymiany źródła ciepła 433
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 18554
Azbest 47211
Afrykański pomór świń 1816
Ptasia grypa 7491
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 3277
Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną 4312
Uproszczone plany urządzania lasów 728
Programy i plany, strategie, raport, regulaminy 10202
Programy i Plany 98546
Kontrole 58288
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 35641
Powszechny Spis Rolny w 2020 11089
Dostęp do Informacji Publicznej 27794
udzielanie informacji publicznej 1481
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 15219
Portal Obywatel 6059
Dostępność osób ze szczególnymi potrzebami 3119
Organizacje pozarządowe 22166
Programy 16562
Konkursy 36723
Wyniki 32366
Sprawozdania 14372
Konsultacje 25628
Oferty z pominięciem procedury konkursu 118
Działalność gospodarcza 8616
Ponowne wykorzystywanie 12340
Skargi i wnioski 10641
Petycje 6734
Petycje skierowane do Wójta Gminy Bartoszyce 22897
Petycje skierowane do Rady Gminy Bartoszyce 15554
Inne ogłoszenia 221363

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
O Biuletynie 7659
Deklaracja dostępności cyfrowej 3784
Redakcja Biuletynu 4955
Instrukcja korzystania z BIP 8530
Statystyka 4715
Wyszukiwarka 504
Wykaz skrótów 6846
Rejestr zmian 2172209
Mapa serwisu 4648
Pliki do pobrania 36769
Informacje publiczne nieudostępnione w BIP 6092

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 181485
Informacje o naborze 387252
Zamówienia publiczne 585458
Zamówienia do 130 000 zł 171022
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 31474
Wybory 21043
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020r. 14017
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce dn. 26.04.2020r. okręg wyborczy nr 6 21846
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2020r. 6808
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP w 2019 r. 16513
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. 14225
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce 2019 r. okręg wyborczy nr 4 21103
Wybory Samorządowe 2018 50720
sołtysa/rady sołeckiej 64066
Konsultacje społeczne 47112
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 4214
Koronawirus (COVID-19) 2941
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. 2156
« powrót do poprzedniej strony