ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 4349
RODO 9650
Urząd Gminy 97473
Władze Gminy 20938
Wójt 15311
Zastępca Wójta 14407
Sekretarz 8957
Skarbnik 7614
Regulamin organizacyjny 23323
Referaty i stanowiska - kontakt 7860
Inspektor Ochrony Danych 5120
Działalność lobbingowa 13735
sprawozdania 697
2018 1977
Jednostki organizacyjne 21297
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach 36481
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach 49404
Centrum Kultury Gminy Bartoszyce z siedzibą w Bezledach 7114
Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach 10684
Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach 11509
Przedszkole Gminne Nr 1 w Bartoszycach 1432
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bezledach 1687
Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Galinach 1353
Szkoła Podstawowa w Kinkajmach 1611
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wojciechach 1422
Szkoła Podstawowa im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Żydowie 1365
Ewidencje, rejestry, wykazy 17285
Rejestr Instytucji Kultury 15257
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Bartoszyce 5435
Gminna ewidencja zabytków i wykaz stanowisk archeologicznych 3735
Gmina Bartoszyce 13293
Status prawny 7141
Charakterystyka 5243
Statut Gminy Bartoszyce 11080
Organ Gminy - Wójt Gminy Bartoszyce 7985
Jednostki pomocnicze - wykaz sołtysów, statuty sołectw 37464
Procedury załatwiania spraw 187885
Referaty / Stanowiska 136037
Sprawy 173424
Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 4220
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania 4237
Rada gminy 21488
Skład rady gminy VIII kadencji 2018-2023 11156
Komisje rady gminy 5598
Sesje Rady Gminy Bartoszyce kadencji 2018-2023 5077
Transmisja sesji rady gminy 12071
Ogłoszenie o sesji 91821
Protokoły z sesji 6632
Kadencja VII 33022
Kadencja VIII 34700
Raport o stanie gminy 5323
Imienne wykazy głosowań radnych 3387
VIII kadencja 38871
Interpelacje i Zapytania radnych 3822
VIII kadencja 20418
Kontakt z Radą Gminy Bartoszyce 3652
Akty prawne 35677
Akty Prawa Miejscowego i Uchwały Rady Gminy 1001947
Uchwały Rady Gminy Bartoszyce 10148
2018 rok - kadencja VII (2014-2018) 22052
2017 rok - kadencja VII (2014-2018) 30321
2016 rok - kadencja VII (2014-2018) 14935
Zarządzenia Wójta Gminy 1832
2020 rok 2099
2019 rok 3586
2017 rok 2736
2016 rok 7872
Dziennik Ustaw RP 24
Monitor Polski 14
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 313
Wydawanie wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych 18776
Informacja o sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych 5328
Budżet, Podatki i opłaty, Majątek i finanse, Dotacje, Wykaz mienia 18355
Budżet Gminy 10204
2021 6100
2020 12036
2019 13365
2018 27508
2017 25069
2016 35986
2015 47071
2014 23152
2013 13796
2011 7703
2012 7432
Sprawozdania 14689
Rok 2021 1031
Rok 2020 6111
Rok 2019 9397
Rok 2018 13499
Rok 2017 13760
Rok 2015 17164
Rok 2014 14979
Rok 2016 18575
Rok 2013 15671
Rok 2011 9408
Rok 2012 20248
Rok 2010 8667
Rok 2009 6949
Rok 2008 5639
Rok 2007 5457
Rok 2006 5013
Rok 2005 6928
Bilanse 581
Rok 2018 1971
Rok 2019 398
Podatki i opłaty 26518
Zwrot podatku akcyzowego 33235
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2645
rok 2021 2716
rok 2020 6389
rok 2019 16176
rok 2018 7757
rok 2016 10374
rok 2017 9452
rok 2015 8849
rok 2014 7608
rok 2013 8798
rok 2010 5152
rok 2012 13565
rok 2011 4586
rok 2009 4457
rok 2008 4644
rok 2006 5880
Interpretacje podatkowe 2454
Wykaz mienia 7051
Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenie na raty, udzielenie pomocy publicznej 7563
2020 rok 944
2019 rok 2745
2018 rok 2827
2017 rok 3793
2016 rok 4092
2015 rok 5148
2014 rok 4666
2013 rok 5309
2012 rok 7573
2011 rok 5796
2010 rok 5464
2009 rok 5719
2008 rok 5764
Dotowanie placówek niepublicznych 9870
Zamówienia publiczne 556221
Regulaminy 6910
Oświadczenia majątkowe 330080
Oświadczenia majątkowe za 2014r. 11404
Oświadczenia majątkowe - Kierownictwo urzędu 7696
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 4708
Oświadczenia majątkowe - Kierownicy jednostek organizacyjnych 5530
Oświadczenia majatkowe za rok 2014 4892
Oświadczenia majątkowe - Rada Gminy 7137
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 5775
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 5077
Nieruchomości 38408
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży/dzierżawy/najmu 205121
Ogłoszenia o przetargach 233733
Informacje o wynikach przetargów 442
Ochrona środowiska 19428
Obwieszczenia 450763
Gospodarka odpadami komunalnymi 380332
Wycinka drzew lub krzewów 8783
Opłaty wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 3807
Łowiectwo 24253
Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 4375
Dofinansowanie wymiany źródła ciepła 662
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 19654
Azbest 49291
Afrykański pomór świń 1892
Ptasia grypa 7938
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 3413
Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną 4440
Uproszczone plany urządzania lasów 814
Programy i plany, strategie, raport, regulaminy 10398
Programy i Plany 104262
Kontrole 60995
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 37635
Powszechny Spis Rolny w 2020 12483
Dostęp do Informacji Publicznej 28905
udzielanie informacji publicznej 1603
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 15771
Portal Obywatel 6329
Dostępność osób ze szczególnymi potrzebami 3821
Organizacje pozarządowe 23323
Programy 17528
Konkursy 38994
Wyniki 34612
Sprawozdania 15122
Konsultacje 27383
Oferty z pominięciem procedury konkursu 164
Działalność gospodarcza 9066
Ponowne wykorzystywanie 12908
Skargi i wnioski 11370
Petycje 7014
Petycje skierowane do Wójta Gminy Bartoszyce 24713
Petycje skierowane do Rady Gminy Bartoszyce 17001
Inne ogłoszenia 229946

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
O Biuletynie 7934
Deklaracja dostępności cyfrowej 4367
Redakcja Biuletynu 5098
Instrukcja korzystania z BIP 8784
Statystyka 4843
Wyszukiwarka 504
Wykaz skrótów 7164
Rejestr zmian 2291931
Mapa serwisu 5007
Pliki do pobrania 37578
Informacje publiczne nieudostępnione w BIP 6355

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 190121
Informacje o naborze 401894
Zamówienia publiczne 612231
Zamówienia do 130 000 zł 177130
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 32843
Wybory 21465
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020r. 15702
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce dn. 26.04.2020r. okręg wyborczy nr 6 24002
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2020r. 7586
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP w 2019 r. 17830
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. 15061
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce 2019 r. okręg wyborczy nr 4 22378
Wybory Samorządowe 2018 53247
sołtysa/rady sołeckiej 69700
Konsultacje społeczne 49192
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 4464
Koronawirus (COVID-19) 3486
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. 2554
« powrót do poprzedniej strony