ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 6067
RODO 12145
Urząd Gminy 118206
Władze Gminy 25833
Wójt 19013
Zastępca Wójta 17511
Sekretarz 10777
Skarbnik 9045
Regulamin organizacyjny 31813
Referaty i stanowiska - kontakt 19125
Inspektor Ochrony Danych 7047
Działalność lobbingowa 17952
Jednostki organizacyjne 26296
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach 42538
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach 59336
Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezledach 534
Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach 15088
Przedszkole Gminne Nr 1 w Bartoszycach 2542
Przedszkole Gminne z Oddziałem Żłobkowym w Tolko 323
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bezledach 2873
Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Galinach 2391
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Kinkajmach 2753
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wojciechach 3065
Szkoła Podstawowa im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Żydowie 2316
Ewidencje, rejestry, wykazy 20948
Rejestr Instytucji Kultury 20978
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Bartoszyce 8257
Gminna ewidencja zabytków i wykaz stanowisk archeologicznych 5644
Gmina Bartoszyce 14350
Status prawny 8617
Charakterystyka 6349
Statut Gminy Bartoszyce 13635
Organ Gminy - Wójt Gminy Bartoszyce 9494
Jednostki pomocnicze - wykaz sołtysów, statuty sołectw 45506
Procedury załatwiania spraw 234419
Referaty / Stanowiska 174622
Sprawy 219585
Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 5444
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania 5171
Rada gminy 24636
Skład rady gminy VIII kadencji 2018-2023 14582
Komisje rady gminy 8036
Sesje Rady Gminy Bartoszyce kadencji 2018-2023 6523
Transmisja sesji rady gminy 15004
Raport o stanie gminy 8590
Imienne wykazy głosowań radnych 4374
VIII kadencja 63601
Interpelacje i Zapytania radnych 4854
VIII kadencja 28764
Kontakt z Radą Gminy Bartoszyce 4879
Akty prawne 60223
Akty Prawa Miejscowego i Uchwały Rady Gminy 1266987
Uchwały Rady Gminy Bartoszyce 12959
2018 rok - kadencja VII (2014-2018) 28522
2017 rok - kadencja VII (2014-2018) 38031
2016 rok - kadencja VII (2014-2018) 18026
Zarządzenia Wójta Gminy 2196
2020 rok 2939
2019 rok 4613
2017 rok 3319
2016 rok 9368
Dziennik Ustaw RP 24
Monitor Polski 14
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 318
Wydawanie wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych 19883
Informacja o sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych 6456
Budżet, Podatki i opłaty, Majątek i finanse, Dotacje, Wykaz mienia 20230
Budżet Gminy 10956
2022 3044
2021 12192
2020 17232
2019 17551
2018 34908
2017 30719
2016 43766
2015 56938
2014 28569
2013 16943
2011 9177
2012 9081
Sprawozdania 15869
Rok 2022 534
Rok 2021 3101
Rok 2020 10976
Rok 2019 13454
Rok 2018 17775
Rok 2017 17137
Rok 2015 20572
Rok 2014 17874
Rok 2016 22522
Rok 2013 19174
Rok 2011 11340
Rok 2012 24405
Rok 2010 10382
Rok 2009 8367
Rok 2008 6705
Rok 2007 6572
Rok 2006 5995
Rok 2005 8375
Bilanse 821
Rok 2018 2632
Rok 2019 1068
Podatki i opłaty 32601
Zwrot podatku akcyzowego 42070
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 4022
rok 2022 2459
rok 2021 4580
rok 2020 8665
rok 2019 21333
rok 2018 9082
rok 2017 11153
rok 2016 12184
rok 2015 10374
rok 2014 8941
rok 2013 10450
rok 2012 16386
rok 2011 5351
rok 2010 6036
rok 2009 5247
rok 2008 5466
rok 2006 6922
Interpretacje podatkowe 3136
Wykaz mienia 8605
Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenie na raty, udzielenie pomocy publicznej 8320
2021 rok 2262
2020 rok 2007
2019 rok 4019
2018 rok 3812
2017 rok 4755
2016 rok 5026
2015 rok 6214
2014 rok 5579
2013 rok 6313
2012 rok 8961
2011 rok 6798
2010 rok 6474
2009 rok 6711
2008 rok 6795
Dotowanie placówek niepublicznych 14664
Zamówienia publiczne 660493
Regulaminy 7840
Oświadczenia majątkowe 433734
Nieruchomości 41436
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży/dzierżawy/najmu 249103
Ogłoszenia o przetargach 300452
Informacje o wynikach przetargów 2287
Ochrona środowiska 21037
Obwieszczenia 576368
Gospodarka odpadami komunalnymi 483722
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bartoszyce 1308
Wycinka drzew lub krzewów 10528
Opłaty wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 4695
Łowiectwo 39589
Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 5667
Dofinansowanie wymiany źródła ciepła 2390
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 26449
Azbest 60381
Afrykański pomór świń 2506
Ptasia grypa 10578
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 4080
Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną 5166
Uproszczone plany urządzania lasów 1153
Programy i plany, strategie, raport, regulaminy 11118
Programy i Plany 131271
Raport o stanie Gminy 35
Kontrole 77285
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 46270
Powszechny Spis Rolny w 2020 20434
Dostęp do Informacji Publicznej 35405
udzielanie informacji publicznej 2290
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 18703
Portal Obywatel 7499
Dostępność osób ze szczególnymi potrzebami 8045
Organizacje pozarządowe 29603
Programy 23300
Konkursy 51663
Wyniki 44926
Sprawozdania 19454
Konsultacje 36130
Oferty z pominięciem procedury konkursu 392
Działalność gospodarcza 11215
Ponowne wykorzystywanie 16250
Skargi i wnioski 15047
Petycje 8300
Petycje skierowane do Wójta Gminy Bartoszyce 32767
Petycje skierowane do Rady Gminy Bartoszyce 24312
Inne ogłoszenia 269484

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
O Biuletynie 9320
Deklaracja dostępności cyfrowej 7677
Redakcja Biuletynu 5678
Instrukcja korzystania z BIP 10324
Statystyka 5288
Wyszukiwarka 504
Wykaz skrótów 8716
Rejestr zmian 2994527
Mapa serwisu 6365
Pliki do pobrania 41163
Informacje publiczne nieudostępnione w BIP 7543

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 229296
Informacje o naborze 465873
Zamówienia publiczne 724525
Zapytania ofertowe 6837
Zamówienia do 130 000 zł 202399
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 41612
Wybory 23196
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020r. 23548
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce dn. 26.04.2020r. okręg wyborczy nr 6 34298
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2020r. 11024
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP w 2019 r. 24392
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. 19184
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bartoszyce 2019 r. okręg wyborczy nr 4 28715
Wybory Samorządowe 2018 64571
sołtysa/rady sołeckiej 93411
Konsultacje społeczne 60221
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 5510
Koronawirus (COVID-19) 5622
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. 4050
« powrót do poprzedniej strony