ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-07-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:34:28 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie XLIII sesja Rady Gminy Bartoszyce Andrzej Rogowicz
13:30:54 Edycja elementu informacja Ogłoszenie XLI sesja Rady Gminy Bartoszyce Andrzej Rogowicz
10:48:05 Edycja elementu informacja Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w w msc. Wojciechy i Sędławki
(widoczna od 2021-07-26 00:00:00)
Andrzej Rogowicz
10:47:54 Edycja elementu informacja Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w msc. Wajsnory
(widoczna od 2021-07-26 00:00:00)
Andrzej Rogowicz
10:46:49 Upublicznienie elementu informacja Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w msc. Wajsnory
(widoczna od 2021-07-25 00:00:00)
Andrzej Rogowicz
10:43:41 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w w msc. Wojciechy i Sędławki
(widoczna od 2021-07-25 00:00:00)
Andrzej Rogowicz

Zmiany z dnia: 2021-07-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:14:18 Edycja elementu sprawa Zwolnienie i ulga od podatku rolnego gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha: a) będących przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabytych w drodze umowy sprzedaży, b) będących przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste, c) wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objętych w trwałe zagospodarowanie. Andrzej Rogowicz
10:10:13 Edycja elementu Zamówienia publiczne - załącznik Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wykaz oferowanych materiałów i urządzeń równoważnych - Nazwa elementu do którego przynależy: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową sieci wodociągowej w Łabędniku w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku” – Etap II Andrzej Rogowicz
10:08:45 Edycja elementu Zamówienia publiczne - załącznik Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wykaz materiałów równoważnych - Nazwa elementu do którego przynależy: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową sieci wodociągowej w Łabędniku w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku” – Etap II Andrzej Rogowicz
10:07:42 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową sieci wodociągowej w Łabędniku w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku” – Etap II Andrzej Rogowicz

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony