ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-05-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:39:05 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Budowa indywidualnego źródła ciepła zeroemisyjnego wraz z termomodernizacją Domu Kultury w Wojciechach Andrzej Rogowicz
12:39:05 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja o wyborze oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: Budowa indywidualnego źródła ciepła zeroemisyjnego wraz z termomodernizacją Domu Kultury w Wojciechach Andrzej Rogowicz
10:54:17 Edycja elementu informacja Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym podmiotami ekonomii społecznej w 2021 roku” Andrzej Rogowicz
10:54:02 Upublicznienie elementu informacja Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym podmiotami ekonomii społecznej w 2021 roku” Andrzej Rogowicz
10:04:59 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Załącznik do zaproszenia do złozenia oferty dodatkowej - Formularz oferty dodatkowe - Nazwa elementu do którego przynależy: Uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez przebudowę i modernizację SUW w Galinach i SUW w Bezledach oraz budowę nowych sieci wodociągowych w systemie zaprojektuj i wybuduj. Andrzej Rogowicz
10:04:09 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Zaproszenie do składania ofert dodatkowych - Nazwa elementu do którego przynależy: Uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez przebudowę i modernizację SUW w Galinach i SUW w Bezledach oraz budowę nowych sieci wodociągowych w systemie zaprojektuj i wybuduj. Andrzej Rogowicz

Zmiany z dnia: 2022-05-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:55:28 Zmiana statusu elementu informacja Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Wójta Gminy Bartoszyce w 2020 r. - status archiwalny Andrzej Rogowicz
12:55:11 Zmiana statusu elementu informacja Publikacja petycji skierowanych do Wójta Gminy Bartoszyce - 2020r. - status archiwalny Andrzej Rogowicz
12:54:37 Edycja elementu informacja Publikacja petycji skierowanych do Rady Gminy Bartoszyce w 2022 r. Andrzej Rogowicz
12:52:13 Edycja elementu informacja Publikacja petycji skierowanych do Rady Gminy Bartoszyce w 2022 r. Andrzej Rogowicz

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony