ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-05-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:06:14 Upublicznienie elementu informacja Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym podmiotami ekonomii społecznej w 2020 roku”. Paulina Maksymik

Zmiany z dnia: 2021-05-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:16:21 Upublicznienie elementu informacja Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania w zakresie „Przyjęcia i zapewnienia opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt, bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Bartoszyce w roku 2021/2022” Paulina Maksymik
11:44:03 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o treści złożonych ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe - Organizacja wycieczek dla uczniów/uczennic biorących udział w projekcie Paulina Maksymik

Zmiany z dnia: 2021-05-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:22:17 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny XXXVIII/265/2021 Paulina Maksymik
10:22:04 Dodanie elementu Akty prawne - załącznik Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody W-M PN.4131.167.2021 - Nazwa elementu do którego przynależy: XXXVIII/265/2021 Paulina Maksymik
10:19:59 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny XXXVIII/265/2021 Paulina Maksymik

Zmiany z dnia: 2021-05-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:54:00 Upublicznienie elementu informacja Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Bartoszyce za rok 2020 oraz informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bartoszyce na dzień 31.12.2020 r. Paulina Maksymik

Zmiany z dnia: 2021-05-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:48:21 Upublicznienie elementu informacja Protokół XXXVIII sesji Rady Gminy Bartoszyce z dnia 30 marca 2021 r. Paulina Maksymik
07:12:34 Dodanie elementu Akty prawne - załącznik Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr PN.4131.145.2021 - Nazwa elementu do którego przynależy: XXXVIII/267/2021 Paulina Maksymik
07:09:40 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny XXXVIII/267/2021 Paulina Maksymik

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony