ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Bartoszyce
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Deklaracja dostępności cyfrowej

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja dostępności cyfrowej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bartoszyce
Urząd Gminy Bartoszyce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bartoszyce.
 • Data publikacji strony internetowej: 2011-11-30
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-30
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne
 • Z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang w odniesieniu do tytułów lub tekstów alternatywnych.
 • Na niektórych stronach może wystąpić niepoprawna struktura nagłówkowa.
 • Większość tabel zbudowana jest prawidłowo, mogą jednak wystąpić takie, w których wiersz nagłówkowy nie będzie powiązany z komórkami, przez co czytniki ekranu osób niewidomych mogą te tabele odczytywać niepoprawnie.
Wyłączenia
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • Cześć filmów zamieszczonych w serwisie może nie posiadać napisów lub audiodeskrypcji, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Wybrane dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Urząd Gminy Bartoszyce dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzone bariery na stronie internetowej
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-30
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Andrzej Rogowicz.
 • E-mail:
 • Telefon: 89 300 04 90
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Bartoszyce
 • Adres: Urząd Gminy Bartoszyce
  Pl. Zwycięstwa 2
  11-200 Bartoszyce
 • E-mail:
 • Telefon: 89 300 04 90
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Przed wejściem głównym znajduje się oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Możliwy jest bezpośredni dojazd do budynku.
Osoby poruszające się na wózkach mogą korzystać z wejścia wyposażonego w podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze.
Na parterze znajduje się tablica z wykazem poszczególnych stanowisk pracy o barwach kontrastowych z wykorzystaniem czcionki bezszeryfowej. Budynek nie posiada windy.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Możliwość wejścia z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
Urząd wyposażony jest w pętlę indukcyjną oraz dzwonek wywoławczy znajdujący się po lewej stronie głównego wejściu do budynku urzędu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Rogowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-22 09:57:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Rogowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-22 09:58:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Rogowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-01 13:12:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4881 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »