ˆ

Aktualności

Lista informacji

Ogłoszenie z dnia 20 lipca 2021 r. o zamiarze połączenia: Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach z Centrum Kultury Gminy Bartoszyce z siedzibą w Bezledach

Akapit nr 1 - brak tytułu

     Podaje się do publicznej wiadomości informację o zamiarze połączenia z dniem 1 lipca 2022 r. samorządowych instytucji kultury:
Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach z Centrum Kultury Gminy Bartoszyce z siedzibą w Bezledach,
dla których organizatorem jest Gmina Bartoszyce, w jedną samorządową instytucję kultury o nazwie
Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezledach.
    Procedurę połączenia instytucji kultury wszczęto uchwałą Nr XLII/295/2021 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zamiaru połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach z Centrum Kultury Gminy Bartoszyce z siedzibą w Bezledach.
    Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2019 r., poz. 1479), organizator zobowiązany jest na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu podać do publicznej wiadomości informacje o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem.
W związku z powyższym podaje się do publicznej wiadomości treść uchwały Nr XLII/295/2021 Rady Gminy Bartoszyce dnia 15 lipca 2021 r. wraz z uzasadnieniem.
 
Wójt Gminy Bartoszyce
      /-/ Andrzej Dycha

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Dycha - Wójt Gminy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-20 10:10:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Rogowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-20 10:17:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Rogowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-20 10:17:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
255 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór wniosków na udzielenie dotacji na dofinansowanie wymiany źródła ciepła w 2021 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Bartoszyce ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji na dofinansowanie wymiany źródła ciepła.
 
Wnioski przyjmowane będą od dnia 12 lipca do dnia 31 sierpnia 2021 r.
lub do wyczerpania środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy na realizację w/w zadania.
 
Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z uchwałą Nr XL/275/2021 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Bartoszyce na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródła ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bartoszyce (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2021 r., poz. 2165).
Dotacja celowa może być udzielona na dofinansowanie zadania w zakresie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca/kotła węglowego nie spełniającego normy PN-EN 303-5:2012 na:
- kocioł na paliwo stałe spełniający kryteria klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012,
- kocioł gazowy,
- kocioł olejowy,
- ogrzewanie elektryczne,
- urządzenia grzewcze oparte na odnawialnych źródłach energii (pompa ciepła).
 
W ramach zadania można ubiegać się o dotację w wysokości 50% realizowanej inwestycji, jednak nie więcej niż 3.000,00 zł brutto kosztów zakupu urządzenia grzewczego.
Urządzenia i materiały muszą być fabrycznie nowe, zamontowane po raz pierwszy, posiadające atesty dopuszczające je do powszechnego użytku z przyznaną gwarancją.
 
Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich składania do wyczerpania limitów środków dostępnych w naborze. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi określone w przedmiotowej uchwale oraz złożone w wyznaczonym terminie.
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Bartoszyce w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałki od 800 do 1600 oraz od wtorku do piątku od 700 do 1500, pod adresem:
Urząd Gminy Bartoszyce
Plac Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce
 
Regulamin udzielania dotacji oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej Gminy Bartoszyce oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.gmina-bartoszyce.pl w zakładce Ochrona środowiska – Wymiana źródła ciepła.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego pod nr tel. 89 307 05 12 lub w siedzibie Urzędu Gminy w pok. nr 6.
 
Wójt Gminy Bartoszyce
/-/ Andrzej Dycha

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Sobiecka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-09 08:03:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Maksymik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-09 09:41:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Maksymik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-09 09:41:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
655 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »