ˆ

Informacje o naborze

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2023-01-27
Termin składania dokumentów
2023-02-08 11:00:00
Stanowisko
Podinspektor ds. obsługi podatnika
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Finasowy i Kadr