ˆ

Informacje o naborze

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2021-02-08
Termin składania dokumentów
2021-02-19 10:00:00
Stanowisko
Podinspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i rozwoju gminy
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Organizacyjno-Admnistracyjny i Spraw Obywatelskich
Lp: 2
Data ogłoszenia
2021-02-02
Termin składania dokumentów
2021-02-15 10:00:00
Stanowisko
Podinspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i rozwoju gminy
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Organizacyjno-Admnistracyjny i Spraw Obywatelskich