ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-12-02
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-10 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Gminy Bartoszyce
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
  • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 189.8 KiB)
  • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 343.9 KiB)
  • Załączniki Nr 1-5 do SIWZ (ZIP, 234.8 KiB)