ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-11-29
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-08 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sukcesywny zakup paliw płynnych z przeznaczeniem do pojazdów, maszyn i urządzeń mechanicznych Gminy Bartoszyce i gminnych jednostek organizacyjnych.
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 166.3 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 981.5 KiB)
 • Załączniki Nr 1-5 do SWZ (ZIP, 864.4 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-11-28
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-06 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i dostawa wozu asenizacyjnego
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 107.4 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 842.1 KiB)
 • Załączniki Nr 2-6 do SWZ (ZIP, 682.3 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-10-25
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-01 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wybudowanie dwóch świetlic wiejskich w Spytajnach i Maszewach w ramach realizacji inwestycji pn. „Rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Bartoszyce poprzez budowę świetlic wiejskich”
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 141.4 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 531.9 KiB)
 • Załączniki Nr 1-9 do SWZ (ZIP, 497.8 KiB)
 • Załącznik Nr 10 do SWZ - Dok. tech. Świetlica Maszewy (ZIP, 98.4 MiB)
 • Załącznik Nr 10 do SWZ - Dok. tech. Świetlica Spytajny (ZIP, 75.7 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 39.7 KiB)
 • Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert (PDF, 416.8 KiB)
 • Modyfikacja - Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 938.2 KiB)
 • Załącznik Nr 10 do SWZ - Dok. Techn. Projekt techniczny instalacji PV (ZIP, 3.7 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ Nr 1 (PDF, 575.9 KiB)
 • Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert (PDF, 416.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 40.4 KiB)
 • Modyfikacja - Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 938.1 KiB)
 • Informacja o kolejnej zmianie terminu składania i otwarcia ofert (PDF, 416.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 37.9 KiB)
 • Modyfikacja - Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 938 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 37.1 KiB)
 • Modyfikacja - Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 938 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ Nr 2 (PDF, 515.9 KiB)
 • Dane techniczne pompy ciepła - Spytajny (PDF, 76 KiB)
 • Schemat technologiczny pompy ciepła - Maszewy (PDF, 586.3 KiB)
 • Schemat technologiczny pompy ciepła - Spytajny (PDF, 316.7 KiB)