ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-07-08
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-30 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wymiana nawierzchni drogi w miejscowości Galiny, Gmina Bartoszyce - Część I
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 132.7 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 384.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ 1-7. (ZIP, 289.6 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 119.5 KiB)
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne (ZIP, 6.2 MiB)
 • Projekt budowlano - wykonawczy (ZIP, 17.2 MiB)
 • Projekt organizacji ruch (ZIP, 10.4 MiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-07-06
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-28 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wymiana nawierzchni drogi w miejscowości Połęcze - Część I
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 132 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 380 KiB)
 • Załączniki do SIWZ Nr 1-7 (ZIP, 286.1 KiB)
 • Opis techniczny (PDF, 13.7 MiB)
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne (ZIP, 8.8 MiB)
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne - rysunki (ZIP, 16.9 MiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-07-02
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-03 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową sieci wodociągowej w Łabędniku w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku” – Etap II
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 135.2 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 379.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ Nr 1-7 (ZIP, 278.6 KiB)
 • Projekt budowlano-wykonawczy elektryczna część opisowa (PDF, 6.8 MiB)
 • Projekt budowlany sanitarny część opisowa (PDF, 6.2 MiB)
 • Projekt wykonawczy sanitarny część opisowa (PDF, 8.6 MiB)
 • Profile sieci i przyłaczy (ZIP, 911.5 KiB)
 • Projekt podziału (ZIP, 5.7 MiB)
 • Przedmiary (ZIP, 558.6 KiB)
 • Tłocznie, komory, studnie (ZIP, 605.4 KiB)
 • Węzły, schematy (ZIP, 719.2 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ Nr 1 (PDF, 151.9 KiB)
 • Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wykaz oferowanych materiałów i urządzeń równoważnych (DOCX, 21.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 39.7 KiB)