ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-09-08
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-23 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Dąbrowa Gmina Bartoszyce w ramach realizacji inwestycji pn.: „Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce” – Etap III
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
  • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 142.9 KiB)
  • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 395.5 KiB)
  • Załączniki do SIWZ Nr 1-7 (ZIP, 291 KiB)
  • Dokumentacja techniczna cz. I (ZIP, 6.4 MiB)
  • Dokumentacja techniczna cz. II (ZIP, 11.3 MiB)