ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie określenia w roku szkolnym 2022/2023 średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bartoszyce
Nr aktu prawnego
LVII/386/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/363/2022 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 31.03.2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bartoszyce w 2022 roku
Nr aktu prawnego
LVII/385/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu Gminnym z Oddziałem Żłobkowym w Tolko, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z opłat
Nr aktu prawnego
LVII/384/2022
Status
Oczekujący na publikację
Lp: 14
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bartoszyce w 2022 roku
Nr aktu prawnego
LVII/383/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2022
Nr aktu prawnego
LVII/382/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce na lata 2021-2037
Nr aktu prawnego
LVII/381/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bartoszyce
Nr aktu prawnego
LVII/380/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok
Nr aktu prawnego
LVII/379/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Galinach za rok 2021
Nr aktu prawnego
LVII/378/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Galinach za rok 2021
Nr aktu prawnego
LVII/377/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji