ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2024-2029
Tytuł aktu
w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Galinach
Nr aktu prawnego
II/17/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2024-2029
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIX/533/2024 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie gminy wiejskiej Bartoszyce w 2024 roku
Nr aktu prawnego
II/16/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2024-2029
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Bartoszyce
Nr aktu prawnego
II/15/2024
Status
Oczekujący na wejście w życie
Lp: 4
Data podjęcia
2024-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2024-2029
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Sokolicy
Nr aktu prawnego
II/14/2024
Status
Oczekujący na publikację
Lp: 5
Data podjęcia
2024-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2024-2029
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Gminy Bartoszyce
Nr aktu prawnego
II/13/2024
Status
Oczekujący na wejście w życie
Lp: 6
Data podjęcia
2024-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2024-2029
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2024
Nr aktu prawnego
II/12/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2024-2029
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce na lata 2024 – 2043
Nr aktu prawnego
II/11/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2024-05-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2024-2029
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Nr aktu prawnego
I/10/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2024-05-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2024-2029
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Nr aktu prawnego
I/9/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2024-05-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2024-2029
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych
Nr aktu prawnego
I/8/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji