ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bartoszyce na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLIX/337/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bartoszyce na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLIX/336/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie planu pracy Rady Gminy Bartoszyce na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLIX/335/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym,
Nr aktu prawnego
XLIX/334/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Bartoszyce na lata 2022-2024
Nr aktu prawnego
XLIX/333/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Bartoszyce
Nr aktu prawnego
XLIX/332/2021
Status
Oczekujący na publikację
Lp: 7
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
Nr aktu prawnego
XLIX/331/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2021
Nr aktu prawnego
XLIX/330/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce na lata 2021-2037
Nr aktu prawnego
XLIX/329/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-11-26
Grupa tematyczna
Obwieszczenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia sołectw
Nr aktu prawnego
1.
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji