ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bartoszyce na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LXIV/435/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie planu pracy Rady Gminy Bartoszyce na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LXIV/434/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Bartoszyce
Nr aktu prawnego
LXIV/433/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bartoszyce na lata 2023-2027”
Nr aktu prawnego
LXIV/432/2022
Status
Oczekujący na publikację
Lp: 5
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bartoszyce na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXIV/431/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce na lata 2023-2042
Nr aktu prawnego
LXIV/430/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2022
Nr aktu prawnego
LXIV/429/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce na lata 2022-2039
Nr aktu prawnego
LXIV/428/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zmiany stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach na rok 2022
Nr aktu prawnego
LXIV/427/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zmian do statutu Gminnego Centrum Kulturalno- Bibliotecznego w Bezledach.
Nr aktu prawnego
LXIII/426/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji