ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-05-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości, działki nr 4 o pow. 2,58 ha położonej, w obrębie Zawiersze, gmina Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
LVI/374/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-05-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Nr aktu prawnego
LVI/373/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-05-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2022
Nr aktu prawnego
LVI/372/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-05-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce na lata 2021-2037
Nr aktu prawnego
LVI/371/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-04-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska Gminy Bartoszyce do roku 2030"
Nr aktu prawnego
LV/370/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-04-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko- Mazurskiego.
Nr aktu prawnego
LV/369/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-04-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2022
Nr aktu prawnego
LV/368/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-04-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce na lata 2021-2037
Nr aktu prawnego
LV/367/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu przyznawania świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
Nr aktu prawnego
LIV/366/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Bartoszyce na lata 2022-2024
Nr aktu prawnego
LIV/365/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji