ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zmieniająca uchwałę Nr LVIII/392/2022 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
LIX/406/2022
Status
Oczekujący na publikację
Lp: 2
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej
Nr aktu prawnego
LIX/405/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
Nr aktu prawnego
LIX/404/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Bartoszyce
Nr aktu prawnego
LIX/403/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Bartoszyce zaliczanych do sektora finansów publicznych
Nr aktu prawnego
LIX/402/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu Gminnym z Oddziałem Żłobkowym w Tolko, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z opłat
Nr aktu prawnego
LIX/401/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Bartoszyce
Nr aktu prawnego
LIX/400/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bartoszyckiemu
Nr aktu prawnego
LIX/399/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2022
Nr aktu prawnego
LIX/398/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce na lata 2021-2037
Nr aktu prawnego
LIX/397/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji