ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-07-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2021
Nr aktu prawnego
XLIII/298/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-07-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce na lata 2021– 2037
Nr aktu prawnego
XLIII/297/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-07-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
Nr aktu prawnego
XLII/296/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-07-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zamiaru połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach z Centrum Kultury Gminy Bartoszyce z siedzibą w Bezledach
Nr aktu prawnego
XLII/295/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-07-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wniosku deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
Nr aktu prawnego
XLII/294/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-07-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz określania ilości godzin biblioteki szkolnej
Nr aktu prawnego
XLII/293/2021
Status
Stwierdzono nieważność
Lp: 7
Data podjęcia
2021-07-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zmiany stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach na rok 2021
Nr aktu prawnego
XLII/292/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-07-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2021
Nr aktu prawnego
XLII/291/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-06-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Nr aktu prawnego
XLI/290/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-06-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania
Nr aktu prawnego
XLI/289/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji