ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2021-12-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bartoszyce na rok 2022
Nr aktu prawnego
XLVIII/327/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2021-12-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce na lata 2022-2039
Nr aktu prawnego
XLVIII/326/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2021-12-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach na rok 2022
Nr aktu prawnego
XLVIII/325/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2021-12-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2021
Nr aktu prawnego
XLVIII/324/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2021-12-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce na lata 2021– 2037
Nr aktu prawnego
XLVIII/323/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2021-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Nr aktu prawnego
XLVII/322/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2021-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bartoszyce
Nr aktu prawnego
XLVII/321/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2021-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie założenia Przedszkola Gminnego z Oddziałem Żłobkowym w Tolko
Nr aktu prawnego
XLVII/320/2021
Status
Zmieniony
Lp: 79
Data podjęcia
2021-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia sołectw
Nr aktu prawnego
XLVII/319/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2021-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bartoszyce
Nr aktu prawnego
XLVII/318/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji