ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach za rok 2021.
Nr aktu prawnego
LVII/376/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
LVII/375/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2022-05-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości, działki nr 4 o pow. 2,58 ha położonej, w obrębie Zawiersze, gmina Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
LVI/374/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-05-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Nr aktu prawnego
LVI/373/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-05-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2022
Nr aktu prawnego
LVI/372/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-05-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce na lata 2021-2037
Nr aktu prawnego
LVI/371/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-04-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska Gminy Bartoszyce do roku 2030"
Nr aktu prawnego
LV/370/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-04-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko- Mazurskiego.
Nr aktu prawnego
LV/369/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-04-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2022
Nr aktu prawnego
LV/368/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-04-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce na lata 2021-2037
Nr aktu prawnego
LV/367/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji