ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-09-08
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-23 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Dąbrowa Gmina Bartoszyce w ramach realizacji inwestycji pn.: „Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce” – Etap III
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 142.9 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 395.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ Nr 1-7 (ZIP, 291 KiB)
 • Dokumentacja techniczna cz. I (ZIP, 6.4 MiB)
 • Dokumentacja techniczna cz. II (ZIP, 11.3 MiB)
 • Informacja o kwocie jaka zamawiajacy zamierza przeznaczyc na realizacje zamowienia (PDF, 158.2 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 94.6 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-07-08
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-30 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wymiana nawierzchni drogi w miejscowości Galiny, Gmina Bartoszyce - Część I
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 132.7 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 384.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ 1-7. (ZIP, 289.6 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 119.5 KiB)
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne (ZIP, 6.2 MiB)
 • Projekt budowlano - wykonawczy (ZIP, 17.2 MiB)
 • Projekt organizacji ruch (ZIP, 10.4 MiB)
 • Informacja o kwocie jaka zamawiajacy zamierza przeznaczyc na realizacje zamowienia (PDF, 157.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 72 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 188.6 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-07-02
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-12 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową sieci wodociągowej w Łabędniku w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku” – Etap II
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 135.2 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 379.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ Nr 1-7 (ZIP, 278.6 KiB)
 • Projekt budowlano-wykonawczy elektryczna część opisowa (PDF, 6.8 MiB)
 • Projekt budowlany sanitarny część opisowa (PDF, 6.2 MiB)
 • Projekt wykonawczy sanitarny część opisowa (PDF, 8.6 MiB)
 • Profile sieci i przyłaczy (ZIP, 911.5 KiB)
 • Projekt podziału (ZIP, 5.7 MiB)
 • Przedmiary (ZIP, 558.6 KiB)
 • Tłocznie, komory, studnie (ZIP, 605.4 KiB)
 • Węzły, schematy (ZIP, 719.2 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ Nr 1 (PDF, 151.9 KiB)
 • Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wykaz oferowanych materiałów i urządzeń równoważnych (DOCX, 21.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 39.7 KiB)
 • Zmiana terminu składania ofert - Modyfikacja Załącznika Nr 6 (PDF, 278.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 39.2 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ Nr 2. (PDF, 104.1 KiB)
 • Skorygowany Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (DOC, 87 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 39.7 KiB)
 • Informacja o kwocie jaka zamawiajacy zamierza przeznaczyc na realizacje zamowienia (PDF, 159.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 72.6 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 165.1 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-06-23
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-08 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa i remont budynku administracyjnego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach po pożarze zgodnie z projektem budowlanym
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 149.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 392.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ Nr 1-7 (ZIP, 267.8 KiB)
 • Projekty i przedmiar (ZIP, 7.1 MiB)
 • Specyfikacje budowlana i elektryczna (ZIP, 7.1 MiB)
 • Informacja o kwocie jaka zamawiajacy zamierza przeznaczyc na realizacje zamowienia (PDF, 133.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 72.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 190.3 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-05-28
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-14 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa i remont budynku administracyjnego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach po pożarze zgodnie z projektem budowlanym
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 140.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 375.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ Nr 1-7 (ZIP, 267.5 KiB)
 • Projekty i przedmiar (ZIP, 7.1 MiB)
 • Specyfikacje budowlana i elektryczna (ZIP, 1.1 MiB)
 • Informacja o kwocie jaka zamawiajacy zamierza przeznaczyc na realizacje zamowienia (PDF, 134.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 73.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 190.2 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-04-20
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Bartoszyce, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów wraz z usługą transportu przesyłek z uwzględnieniem prawa opcji.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 202.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 346.3 KiB)
 • Załacznik Nr 1 do SIWZ-formularz ofertowy (DOC, 132.5 KiB)
 • Załacznik Nr 2 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy (DOC, 44.5 KiB)
 • Załacznik Nr 3 do SIWZ-wykaz punktów (DOC, 39.5 KiB)
 • Załacznik Nr 4 do SIWZ-wzór umowy (PDF, 257.3 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 1 (PDF, 136.3 KiB)
 • Modyfikacja -Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 215.4 KiB)
 • Modyfikacja-SIWZ (PDF, 360 KiB)
 • Modyfikacja-Załacznik Nr 4 do SIWZ-wzór umowy (PDF, 273.9 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 2 (PDF, 103.2 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 93.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu (PDF, 79.5 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2019-12-02
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sukcesywny zakup paliw płynnych z przeznaczeniem do pojazdów, maszyn i urządzeń mechanicznych Gminy Bartoszyce i gminnych jednostek organizacyjnych
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 163 KiB)
 • SIWZ (PDF, 429.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowo-cenowy (DOC, 77 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie (DOC, 46.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 220.5 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 321.1 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 158.3 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 151.9 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2019-11-15
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sukcesywny zakup paliw płynnych z przeznaczeniem do pojazdów, maszyn i urządzeń mechanicznych Gminy Bartoszyce i gminnych jednostek organizacyjnych.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 93.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 228.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowo-cenowy (DOC, 77 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie (DOC, 46.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 151.9 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 153.3 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu (PDF, 104.5 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-06-19
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i dostawa używanej koparko-ładowarki
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 159.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 356.9 KiB)
 • Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (DOC, 119 KiB)
 • Załącznik NR 2 do SIWZ - Oświadczenie (DOC, 46 KiB)
 • Załącznik Nr 3 do SIWZ- Wzór umowy (PDF, 133.9 KiB)
 • Informacja o treści złozonych ofert (PDF, 190.6 KiB)
 • Zawiadomienie o odrzuceniu oferty (PDF, 125.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu (PDF, 93.9 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-04-18
Termin składania ofert / wniosków
2019-04-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i dostawa używanej koparko-ładowarki
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 148.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 291.6 KiB)
 • Zał. nr 1 - Arkusz techniczny (DOC, 91 KiB)
 • Zał. nr 1 - Arkusz techn. - MODYFIKACJA (DOC, 90.5 KiB)
 • Zał. nr 2 - Formularz oferty (DOC, 55 KiB)
 • Zał. nr 3 - Oświadczenie warunki udzialu w postępowaniu (DOC, 43 KiB)
 • Zał. nr 4 - Oświadczenie podstawy wykluczenia (DOC, 50 KiB)
 • Zał. nr 5 - Informacja o grupie kapitałowej (DOC, 29.5 KiB)
 • Zał. nr 6 - Wzór umowy (PDF, 120.6 KiB)
 • Modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 98.5 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 358 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 107.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu (PDF, 92.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji