ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-09-02
Data rozstrzygnięcia
2021-10-05
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową sieci wodociągowej w Łabędniku w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku” – Etap II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 84.3 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-08-03
Data rozstrzygnięcia
2021-10-15
Tytuł zamówienia publicznego
Kredyt długoterminowy w wysokości 8 030 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2021 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 140.7 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-08-01
Data rozstrzygnięcia
2021-08-24
Tytuł zamówienia publicznego
Sporządzanie, dowóz i wydawanie gorących posiłków dla dzieci przedszkolnych i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Bartoszyce
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 91.7 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-07-06
Data rozstrzygnięcia
2021-08-17
Tytuł zamówienia publicznego
Wymiana nawierzchni drogi w miejscowości Połęcze - Część I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 84.1 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-06-18
Data rozstrzygnięcia
2021-07-28
Tytuł zamówienia publicznego
Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Krawczykach.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 116.5 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-06-09
Data rozstrzygnięcia
2021-08-10
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bezledach.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 107.9 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-02-26
Data rozstrzygnięcia
2021-04-23
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury na Przedszkole Gminne w miejscowości Tolko.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 140.8 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-12-21
Data rozstrzygnięcia
2021-01-22
Tytuł zamówienia publicznego
Sukcesywna dostawa kruszywa naturalnego wraz z jego transportem w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 88.8 KiB)
 • Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 116.4 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-12-08
Data rozstrzygnięcia
2021-01-12
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Szylinie.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 92.3 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-12-04
Data rozstrzygnięcia
2020-12-21
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Gminy Bartoszyce
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 84.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji