ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-09-28
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-18 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wymiana nawierzchni drogi w miejscowości Galiny, Gmina Bartoszyce - Część I
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 134.5 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 388.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ Nr 1-7 (ZIP, 143.3 KiB)
 • Projekt budowlano - wykonawczy (ZIP, 17.2 MiB)
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne (ZIP, 6.2 MiB)
 • Projekt organizacji ruchu (ZIP, 10.4 MiB)
 • Przedmiar Galiny Etap I bez kamienia (PDF, 1.1 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ Nr 1 (PDF, 206 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ Nr 2 (PDF, 156.5 KiB)
 • Modyfikacja - Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz oferty (DOC, 87.5 KiB)
 • Modyfikacja - Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 448 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 39.9 KiB)
 • Informacja o kwocie jaka zamawiajacy zamierza przeznaczyc na realizacje zamowienia (PDF, 570.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 101.8 KiB)