ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-09-02
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-17 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową sieci wodociągowej w Łabędniku w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku” – Etap II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 137.4 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 382.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ Nr 1-7 (ZIP, 281.5 KiB)
 • Projekt budowlano-wykonawczy elektryczna część opisowa (PDF, 6.8 MiB)
 • Projekt budowlany sanitarny część opisowa (PDF, 6.2 MiB)
 • Projekt wykonawczy sanitarny część opisowa (PDF, 8.6 MiB)
 • Profile sieci i przyłaczy (ZIP, 911.5 KiB)
 • Projekt podziału (ZIP, 5.7 MiB)
 • Przedmiary (ZIP, 558.6 KiB)
 • Tłocznie, komory, studnie (ZIP, 605.4 KiB)
 • Węzły, schematy (ZIP, 719.2 KiB)
 • Informacja o kwocie jaka zamawiajacy zamierza przeznaczyc na realizacje zamowienia (PDF, 158.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 76.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 84.3 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-08-03
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-08 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kredyt długoterminowy w wysokości 8 030 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2021 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 126.7 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 347.1 KiB)
 • Załączniki Nr 1-6 do SIWZ (ZIP, 1.8 MiB)
 • Załacznik Nr 7 do SWZ - dok. finansowa (ZIP, 9.2 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ Nr 1 (PDF, 503.6 KiB)
 • Decyzja w sprawie nadania NIP (PDF, 677.6 KiB)
 • Uchwała RIO w sparwie wydania opinii dotyczącej spłaty kredytu (PDF, 543.8 KiB)
 • Zaświadczenie o niezaleganiu w opłaceniu składek (PDF, 18.3 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ Nr 2 (PDF, 122 KiB)
 • Modyfikacja - SWZ (PDF, 352.6 KiB)
 • Modyfikacja Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz oferty (DOC, 94.5 KiB)
 • Modyfikacja Załącznik Nr 4 do SWZ- Istotne postanowienia umowy (PDF, 120 KiB)
 • Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (PDF, 68.6 KiB)
 • Modyfikacja - SWZ (PDF, 350.8 KiB)
 • Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (PDF, 67.2 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ Nr 3 (PDF, 109 KiB)
 • Modyfikacja Załącznik Nr 4 do SWZ- Istotne postanowienia umowy (PDF, 119.9 KiB)
 • Informacja o kwocie jaka zamawiajacy zamierza przeznaczyc na realizacje zamowienia (PDF, 137.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 80.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 140.7 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-08-01
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-13 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sporządzanie, dowóz i wydawanie gorących posiłków dla dzieci przedszkolnych i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Bartoszyce
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 136.6 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 408.3 KiB)
 • Załączniki nr. 1-4 do SIWZ (ZIP, 416.6 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ Nr 1 (PDF, 199.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłosenia (PDF, 39.9 KiB)
 • Informacja o kwocie jaka zamawiajacy zamierza przeznaczyc na realizacje zamowienia (PDF, 134.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 72 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 91.7 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-07-06
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-28 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wymiana nawierzchni drogi w miejscowości Połęcze - Część I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 132 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 380 KiB)
 • Załączniki do SIWZ Nr 1-7 (ZIP, 286.1 KiB)
 • Opis techniczny (PDF, 13.7 MiB)
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne (ZIP, 8.8 MiB)
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne - rysunki (ZIP, 16.9 MiB)
 • Informacja o kwocie jaka zamawiajacy zamierza przeznaczyc na realizacje zamowienia (PDF, 157.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 71.6 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 84.1 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-06-18
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Krawczykach.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 137.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 368.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ Nr 1-6 (ZIP, 265.7 KiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 2.4 MiB)
 • Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert (PDF, 74.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 39.3 KiB)
 • MODYFIKACJA-Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 368.5 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ Nr 1 (PDF, 119.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 39.3 KiB)
 • Modyfikacja 2 - Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 368.8 KiB)
 • Prawidłowy - Przedmiar Instalacji elektrycznej Szkoły w Krawczykach (PDF, 152.5 KiB)
 • Prawidłowy - Projekt Wymiana Instalacji elektrycznej Szkoły w Krawczykach (PDF, 152.5 KiB)
 • Prawidłowy- STWiOR instalacji elektrycznej Szkoły w Krawczykach (PDF, 194.1 KiB)
 • Prawidłowy - Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz oferty (DOC, 87 KiB)
 • Informacja o kwocie jaka zamawiajacy zamierza przeznaczyc na realizacje zamowienia (PDF, 161.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 72.8 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 116.5 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-06-09
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-22 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bezledach.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 134.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 358.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ Nr 1-4 (ZIP, 216 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ Nr 1 (PDF, 122.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 44.4 KiB)
 • MODYFIKACJA - Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 365.6 KiB)
 • MODYFIKACJA - Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowo-techniczny (DOC, 209.5 KiB)
 • Informacja o kwocie jaka zamawiajacy zamierza przeznaczyc na realizacje zamowienia (PDF, 163.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 99.4 KiB)
 • Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą (PDF, 168.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 107.9 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-02-26
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury na Przedszkole Gminne w miejscowości Tolko.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 126.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 356.2 KiB)
 • Zalączniki Nr 1-7 do SIWZ (ZIP, 315.8 KiB)
 • Załącznik Nr 8 do SIWZ - dokumentacja (ZIP, 16.7 MiB)
 • Załącznik Nr 8 do SIWZ - dokumentacja aneksy (ZIP, 2.7 MiB)
 • Załącznik Nr 8 do SIWZ - Przedmiar (PDF, 979.4 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 1 (PDF, 141.1 KiB)
 • Przedszkole Tolko - przedmiar (PDF, 979.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 34.9 KiB)
 • MODYFIKACJA Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 356.4 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką zamaiwający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (PDF, 223.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 283.1 KiB)
 • Wezwanie do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą (PDF, 322.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert dodatkowych (PDF, 133.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 140.8 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-12-21
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sukcesywna dostawa kruszywa naturalnego wraz z jego transportem w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 143.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 297.7 KiB)
 • Załaczniki do SIWZ 1-3 (ZIP, 199.6 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 114.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 88.8 KiB)
 • Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 116.4 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-12-08
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Szylinie.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 165 KiB)
 • SIWZ (PDF, 340.7 KiB)
 • Załaczniki do SIWZ 1-6 (ZIP, 256.9 KiB)
 • Pozwolenie na budowę (PDF, 984.7 KiB)
 • Ekspertyza ornitologiczna (PDF, 4.1 MiB)
 • Decyzja w sprawie zniszczenia siedlisk (PDF, 2.5 MiB)
 • Projekt budowlany - projekty branżpwe (ZIP, 13.1 MiB)
 • Projekt budowlany - przedmiary (ZIP, 493.6 KiB)
 • Specyfikacje techniczne (ZIP, 1.2 MiB)
 • Przedmiar z podstawami (PDF, 3.5 MiB)
 • Modyfikacja - Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 165.4 KiB)
 • Modyfikacja - SIWZ (PDF, 340.3 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 121.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 92.3 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-12-04
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Gminy Bartoszyce
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 142.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 359.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr 1-3 (ZIP, 437.9 KiB)
 • Modyfikacja - Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 143.5 KiB)
 • Modyfikacja - SIWZ (PDF, 359.8 KiB)
 • Modyfikacja - Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowo-cenowy (DOC, 66.5 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 114.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 84.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji