ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-10-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-10 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sukcesywny zakup paliw płynnych z przeznaczeniem do pojazdów, maszyn i urządzeń mechanicznych Gminy Bartoszyce i gminnych jednostek organizacyjnych.
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 195.4 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 706.6 KiB)
 • Załączniki Nr 1-5 do SIWZ (ZIP, 742.9 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-10-13
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-09 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb podmiotów należących do grupy zakupowej w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2024 r.
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 232.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 486.6 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 3 MiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-10-08
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-05 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bartoszyce w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 135.4 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 1.1 MiB)
 • Załączniki Nr 1-9 do SIWZ (ZIP, 4.1 MiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-09-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-27 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Dąbrowa Gmina Bartoszyce w ramach realizacji inwestycji pn.: „Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce” – Etap III
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 143.7 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 395.7 KiB)
 • Załączniki do SIWZ Nr 1-7 (ZIP, 284.8 KiB)
 • Dokumentacja technicza cz. I (ZIP, 6.4 MiB)
 • Dokumentacja techniczna cz. II (ZIP, 11.3 MiB)
 • Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert (PDF, 208.7 KiB)
 • Modyfikacja Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 766.9 KiB)
 • Modyfikacja Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz oferty (DOC, 88 KiB)
 • Modyfikacja Załącznik Nr 6 do SWZ- Wzór umowy (PDF, 614.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 42.5 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ (PDF, 272.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 41.5 KiB)
 • Modyfikacja Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 763.6 KiB)
 • Modyfikacja Załącznik Nr 6 do SWZ - Wzór umowy (PDF, 324.6 KiB)