ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
261 2011-09-29 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Bartoszyce oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania XII/74/2011 Obowiązujący
262 2011-09-29 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji XII/66/2011 Obowiązujący
263 2011-07-22 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych XI/63/2011 Obowiązujący
264 2011-05-18 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkół, zasad udzielania i rozmiar obniżek dyrektorom szkół oraz określania ilości godzin biblioteki szkolnej IX/49/2011 Uchylony
265 2011-04-21 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca obiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Bartoszyce VIII/43/2011 Nieobowiązujący
266 2011-04-21 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa VIII/39/2011 Obowiązujący
267 2011-04-21 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa VIII/38/2011 Obowiązujący
268 2011-03-24 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie zmiany uchwały "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bartoszyce na lata 2008-2012" VII/31/2011 Zmieniony
269 2011-03-24 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie ustalenia planu planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bartoszyce VII/28/2011 Uchylony
270 2011-03-24 Uchwała Rady Gminy Bartoszyce w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bartoszyce VII/27/2011 Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu