ˆ

Uchwały Rady Gminy

Pobierz dane XMLAkt prawny: XLII/295/2021Drukuj informacjęAkt prawny: XLII/295/2021

Szczegóły informacji

XLII/295/2021

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLII

Kadencja: VIII

Data podjęcia/podpisania: 2021-07-15

Data wejścia w życie: 2021-07-15

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2021-07-15

Tytuł aktu:

w sprawie zamiaru połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach z Centrum Kultury Gminy Bartoszyce z siedzibą w Bezledach

Na podstawie:

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 1 i ust. 3 i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194 ze zm.) oraz art. 10, art. 13 ust. 1, 2, 7 i 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2019 r., poz. 1479 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Treść:

§ 1. Wyraża się zamiar połączenia z dniem 1 lipca 2022 r. samorządowych instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach z Centrum Kultury Gminy Bartoszyce z siedzibą w Bezledach, dla których organizatorem jest Gmina Bartoszyce, w jedną samorządową instytucję kultury o nazwie Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezledach.
§ 2. Połączenie, o którym mowa w §1 ust. 1 uchwały, nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach oraz Centrum Kultury Gminy Bartoszyce z siedzibą w Bezledach.
§ 3. Uchwałę wraz z uzasadnieniem przekazuje się w celu zasięgnięcia opinii:
1) Krajowej Radzie Bibliotecznej;
2) Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie.
§ 4. Zobowiązuje się Wójta Gminy Bartoszyce po uzyskaniu opinii, o których mowa w §3 uchwały, do wystąpienia do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na połączenie instytucji kultury wymienionych w §1 uchwały.
§ 5. Treść uchwały wraz z uzasadnieniem podlega podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Bartoszyce oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bartoszyce oraz budynkach podlegających połączeniu instytucji kultury.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wojciech Ferdycz- Przewodniczący Rady Gminy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-15 12:46:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Maksymik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-16 11:24:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Maksymik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-16 11:24:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
166 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony