ˆ

Uchwały Rady Gminy

Pobierz dane XMLAkt prawny: XLIII/298/2021Drukuj informacjęAkt prawny: XLIII/298/2021

Szczegóły informacji

XLIII/298/2021

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLIII

Kadencja: VIII

Data podjęcia/podpisania: 2021-07-27

Data wejścia w życie: 2021-07-27

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2021-07-27

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2021 pozycja 3035, opublikowano dnia: 2021-08-02

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2021

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art.235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 259 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), uchwala się, co następuje:

Treść:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 45.504,-zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 45.504,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Budżet po zmianach wynosi:
1) dochody w wysokości 62.268.360,49 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 57.063.577,76 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 5.204.782,73zł,
2) wydatki w wysokości 76.100.281,48zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 54.779.261,92zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 21.321.019,56zł.
4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2021 roku w wysokości 18.947.019,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku w wysokości 2.374.000,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 3a.
6.  Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.
- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r. stanowi załącznik nr 6.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2021 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Andrzej Kosakowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-03 08:34:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Maksymik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-03 08:52:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Maksymik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-03 08:52:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
129 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony