ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-04-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:44:35 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja z otwarcia ofert dodatkowych - Nazwa elementu do którego przynależy: Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury na Przedszkole Gminne w miejscowości Tolko. Andrzej Rogowicz
11:30:10 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż dz. nr 245 Kiertyny Małe
(widoczna od 2021-04-15 00:00:00)
Paulina Maksymik
11:26:52 Edycja elementu informacja Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 169/9 Trutnowo
(widoczna od 2021-04-15 00:00:00)
Paulina Maksymik
11:06:05 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 169/9 Trutnowo
(widoczna od 2021-04-15 00:00:00)
Paulina Maksymik
08:04:39 Edycja elementu informacja Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce na lata 2021-2038 Paulina Maksymik
08:02:19 Dodanie elementu Akty prawne - załącznik Uchwała Nr 0102.114.21 Kolegium RIO w Olsztynie z 24.03.2021 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: XXXVI/250/2021 Paulina Maksymik
07:29:00 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny XXXVIII/266/2021 Paulina Maksymik
07:28:06 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny XXXVIII/263/2021 Paulina Maksymik

Zmiany z dnia: 2021-04-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:19:12 Edycja elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kinkajmy, gmina Bartoszyce na działce nr 1/38. Paulina Maksymik
08:19:03 Edycja elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu elektrowni fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 1 MW każda na działce nr 214/1, 215, 196/3, obręb Krawczyki Paulina Maksymik

Nawigacja między stronami listy informacji