ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-01-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:25:20 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja z otwarcia ofer - Nazwa elementu do którego przynależy: Sukcesywna dostawa kruszywa naturalnego wraz z jego transportem w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Andrzej Rogowicz
09:10:31 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja o kwocie jaka zamawiajacy zamierza przeznaczyc na realizacje zamowienia - Nazwa elementu do którego przynależy: Sukcesywna dostawa kruszywa naturalnego wraz z jego transportem w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Andrzej Rogowicz

Zmiany z dnia: 2022-01-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:46:09 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Załacznik do wezwania do wyrażenia zgody na przedłuzenie terminu związania ofertą - Nazwa elementu do którego przynależy: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Dąbrowa Gmina Bartoszyce w ramach realizacji inwestycji pn. Andrzej Rogowicz
11:44:03 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Wezwanie do wyrażenia zgody na przedłuzenie terminu związania ofertą - Nazwa elementu do którego przynależy: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Dąbrowa Gmina Bartoszyce w ramach realizacji inwestycji pn. Andrzej Rogowicz
11:42:54 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja z otwarcia ofert dodatkowych - Nazwa elementu do którego przynależy: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Dąbrowa Gmina Bartoszyce w ramach realizacji inwestycji pn. Andrzej Rogowicz

Zmiany z dnia: 2022-01-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:45:56 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Zakup i dostawa wraz z montażem wyposażenia w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Andrzej Rogowicz
10:34:41 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Modyfikacja Załącznik Nr 6 do SWZ - Wzór umowy - Nazwa elementu do którego przynależy: Dostawa fabrycznie nowego 9 osobowego (8+1) samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, przystosowany do przewozu 2 osób na wózku inwalidzkim. Andrzej Rogowicz
10:33:42 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Modyfikacja Specyfikacja Warunków Zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy: Dostawa fabrycznie nowego 9 osobowego (8+1) samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, przystosowany do przewozu 2 osób na wózku inwalidzkim. Andrzej Rogowicz
10:31:43 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Nazwa elementu do którego przynależy: Dostawa fabrycznie nowego 9 osobowego (8+1) samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, przystosowany do przewozu 2 osób na wózku inwalidzkim. Andrzej Rogowicz
10:30:50 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Wyjaśnienia treści SWZ Nr 1 - Nazwa elementu do którego przynależy: Dostawa fabrycznie nowego 9 osobowego (8+1) samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, przystosowany do przewozu 2 osób na wózku inwalidzkim. Andrzej Rogowicz

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony