ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-01-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:29:37 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Dostawa fabrycznie nowego 9 osobowego (8+1) samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, przystosowany do przewozu 2 osób na wózku inwalidzkim. Andrzej Rogowicz

Zmiany z dnia: 2022-01-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:44:57 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 224/9, obręb nr 26-Kiertyny Wielkie i Małe Andrzej Rogowicz
10:50:35 Upublicznienie elementu informacja Roczny program współpracy Gminy Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym podmiotami ekonomii społecznej w 2022 roku Andrzej Rogowicz
10:47:10 Zmiana statusu elementu informacja Roczny program współpracy Gminy Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym podmiotami ekonomii społecznej w 2021 roku - status archiwalny Andrzej Rogowicz
10:43:59 Edycja elementu informacja Publikacja petycji skierowanych do Rady Gminy Bartoszyce w 2021 r. Andrzej Rogowicz

Zmiany z dnia: 2022-01-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:50:30 Edycja elementu informacja Imienne wykazy głosowań radnych - L sesja 14.01.2022r. Andrzej Rogowicz
12:50:20 Upublicznienie elementu informacja Imienne wykazy głosowań radnych - L sesja 14.01.2022r. Andrzej Rogowicz
12:37:09 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9 osobowego (8+1) dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. Andrzej Rogowicz
12:37:09 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Dostawa fabrycznie nowego 9 osobowego (8+1) samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, przystosowany do przewozu 2 osób na wózku inwalidzkim. Andrzej Rogowicz
11:04:02 Edycja elementu informacja Wykaz sołectw i sołtysów Gminy Bartoszyce kadencja 2019-2023 Andrzej Rogowicz

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony