ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwudziestu dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 14/6, obręb Wardomy, gmina Bartoszyce.

Informacja ogłoszona dnia 2022-07-21 12:43:09 przez Andrzej Rogowicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

IB.6220.20.2022.AW
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BARTOSZYCE
z dnia 21 lipca 2022 r.
 
 
     Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 2373) zawiadamiam, że w dniu 19 lipca 2022 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie dwudziestu dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 14/6, obręb Wardomy, gmina Bartoszyce.
     Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Bartoszyce, Plac Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce, pokój nr 8 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500 w okresie 30 dni, od dnia 21.07.2022 r.
     Organem rozpatrującym uwagi i wnioski jest Wójt Gminy Bartoszyce.
     Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje Wójt Gminy Bartoszyce po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bartoszycach, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień.
           
                                                                                                   Wójt Gminy Bartoszyce
                                                                                   /-/ Andrzej Dycha

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Wójcik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-21 12:43:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Rogowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-21 12:43:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Rogowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-21 12:43:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
85 raz(y)