ˆ

Gospodarka odpadami komunalnymi

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zawiadomienie o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 marca 2021 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

       Wójt Gminy Bartoszyce informuje, że zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz.  1439 ze zm.) oraz aktami prawa miejscowego od dnia 1 marca 2021 roku każdy mieszkaniec będzie zobowiązany do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.
     
      Uchwałą Nr XXXIV/239/2020 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2021r., poz. 204) oraz uchwałą Nr XXXIV/240/2020 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2021 r., poz. 205)  została dokonana zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
     Zgodnie z wyżej wymienionymi uchwałami od 1 marca 2021 roku stawki miesięczne opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynoszą:
 
- 25,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość (segregacja + kompostownik) – dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, na których kompostuje się bioodpady w przydomowym kompostowniku.
W tym celu, aby ponosić opłatę 25,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, właściciel powinien złożyć nową deklarację, w której zadeklaruje, że bioodpady będą gromadzone w przydomowym kompostowniku.
W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów (tj. odpadów zielonych i kuchennych) od właściciela nie będą odbierane worki w kolorze brązowym z bioodpadami,
 
- 26,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość (segregacja) – opłata podstawowa,
 
- 52,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość (nieprawidłowa segregacja) – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania ustawowego obowiązku selektywnego zbierania odpadów. Wójt Gminy Bartoszyce z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji odpadów komunalnych. 
 
      Przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty, czyli przed 5 kwietnia 2021 roku do właścicieli nieruchomości zostaną dostarczone zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w  dotychczas złożonych deklaracjach oraz nowej stawki opłaty.
 
     Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością złożenia nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmian mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. narodziny dziecka, zmiana liczby osób, zgon, zmiana miejsca zamieszkania, sprzedaż nieruchomości itp.).
 
Wójt Gminy Bartoszyce
/-/ Andrzej Dycha

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Milena Wojtkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-24 07:19:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Maksymik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-24 07:21:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Maksymik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-24 07:21:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9712 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji