ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Interpelacje i Zapytania radnych

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Interpelacje i Zapytania radnych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, która w art. 24 ust. 3 – 7 stanowi, że:

3.  W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta.
4.  Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.
5.  Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ust. 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
6.  Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.
7.  Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
 
Od VIII kadencji Rady Gminy Bartoszyce realizując obowiązek ustawowy udostępnia się treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej (menu: Rada Gminy – Interpelacje i Zapytania radnych);
  2. na stronie internetowej gminy: www.gmina-bartoszyce.pl
  3. oraz do wglądu w Urzędzie Gminy Bartoszyce w pok. nr 5.
 
Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi:
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Rada Gminy Bartoszyce
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rada Gminy Bartoszyce
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-03 13:44:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-03 13:44:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-28 13:58:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3151 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »