ˆ

Urząd Gminy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacje ogólne

Akapit nr 1 - brak tytułu

                
                                
                                                             
U R Z Ą D     G M I N Y    B A R T O S Z Y C E
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
tel. 89 300 04 90
fax 89 762 12 93

 
Spis nr telefonów do pracowników urzędu

NIP Urzędu Gminy Bartoszyce 743-00-11-211
REGON Urzędu Gminy Bartoszyce 000532719
strona internetowa: http://gmina-bartoszyce.pl/
adres e-mail:
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Urzędu Gminy Bartoszyce na platformie ePUAP
 
 
 
G M I N A    B A R T O S Z Y C E
 
NIP Gminy Bartoszyce:  743-19-70-669
REGON Gminy Bartoszyce:  510742920
przy zawieraniu umów oraz wykonywaniu innych czynności cywilnoprawnych należy posługiwać się NIP i REGON Gminy Bartoszyce.
 
UWAGA! z dniem 1 stycznia 2019 roku nastąpiła zmiana godzin otwarcia urzędu 
 
GODZINY OTWARCIA URZĘDU:
poniedziałek od 8:00 do 16:00
wtorek- piątek od 7:00 do 15:00 
 
UWAGA!  Pokój Nr 106 (wymiar podatku, egzekucja podatków i opłat) w każdą ŚRODĘ dzień wewnętrzny
(brak przyjęć interesantów)
 
GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU:
poniedziałek od 8:00 do 15:00 z przerwą od 8:50 do 10:00
wtorek - piątek od godz. 7:00 do godz. 14:00 z przerwą od 8:50 do 10:00
 
Wszystkie należności z tytułu podatków należy dokonywać na indywidualne konta bankowe wskazane w decyzjach podatkowych za 2019 rok,
natomiast pozostałe opłaty, w tym opłaty za wywóz odpadów komunalnych
  • na konto bankowe: Millennium SA. Nr: 61 1160 2202 0000 0000 6190 9956
  • w kasie Urzędu Gminy Bartoszyce
 
W  sprawie skarg i wniosków interesantów przyjmują:
 
Wójt Gminy:  w poniedziałki od godziny 9:00 do 14:00
zaś w pozostałe dni robocze, w miarę swoich możliwości czasowych
Sekretarz Gminy: codziennie w godzinach pracy
 
Przewodniczący Rady Gminy Bartoszyce - Krzysztof Iwański
po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem ds. obsługi rady gminy pod nr tel. 89 307 03 11
lub bezpośrednio z Przewodniczącym Rady Gminy pod nr tel. 600 251 015
 
Pracownicy urzędu codziennie w godzinach pracy urzędu. 
 
We wtorki po godzinach pracy urzędu tj. w godzinach 15:00 – 15:30,
skargi i wnioski przyjmuje wyznaczony przez wójta pracownik.
W przypadku, gdy ten dzień jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Dycha - Wójt Gminy Bartoszyce Data wytworzenia informacji: 2013-09-17
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Dycha - Wójt Gminy Bartoszyce Data wprowadzenia do BIP 2013-09-17 11:59:26
Wprowadził informację do BIP: Paulina Słupianek Data udostępnienia informacji: 2013-09-17 14:27:05
Osoba, która zmieniła informację: Andrzej Rogowicz Data ostatniej zmiany: 2019-09-28 11:03:12
Artykuł był wyświetlony: 21771 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zmiana otwarcia Urzędu Gminy Bartoszyce

Akapit nr 1 - brak tytułu

UWAGA!
z dniem 1 stycznia 2019 roku nastąpi zmiana godzin otwarcia urzędu
 
GODZINY OTWARCIA URZĘDU:
poniedziałek od 8:00 do 16:00
wtorek- piątek od 7:00 do 15:00
 
GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU : 
poniedziałek od 8:00 do 15:00 z przerwą od 8:50 do 10:00
wtorek - piątek od godz. 7:00 do godz. 14:00 z przerwą od 8:50 do 10:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Dycha - Wójt Gminy Bartoszyce Data wytworzenia informacji: 2018-12-13
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Dycha - Wójt Gminy Bartoszyce Data wprowadzenia do BIP 2018-12-13 10:39:58
Wprowadził informację do BIP: Paulina Słupianek Data udostępnienia informacji: 2018-12-13 12:51:52
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Słupianek Data ostatniej zmiany: 2018-12-13 12:51:52
Artykuł był wyświetlony: 5907 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Środki komunikacji w obsłudze osób niepełnosprawnych

Akapit nr 1 - brak tytułu

  Logo - niesłyszący  Zgodnie z art. 9 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się z dnia 19 sierpnia 2011 r., Wójt Gminy Bartoszyce informuje, że w Urzędzie Gminy Bartoszyce uruchomiona została usługa wspierająca komunikowanie się osobom uprawnionym, będącym osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).
Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie. Preferowanym sposobem komunikacji w tym celu jest adres e-mail:

Istnieje także możliwość korzystania ze środków wspierających komunikowanie się z Urzędem Gminy Bartoszyce (na te adresy można przesyłać zapytania, prośby o umówienie spotkania w Urzędzie Gminy):

1. poczta elektroniczna:
2. fax: 89 762- 12 -93
3. za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację: Wójt Gminy Bartoszyce - Jadwiga Gut Data wytworzenia informacji: 2012-06-13
Osoba, która odpowiada za treść: Wójt Gminy Bartoszyce - Jadwiga Gut Data wprowadzenia do BIP 2012-06-13 08:18:31
Wprowadził informację do BIP: Jolanta Zioło Data udostępnienia informacji: 2012-06-13 08:21:53
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Słupianek Data ostatniej zmiany: 2016-11-04 11:54:59
Artykuł był wyświetlony: 23678 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA

Akapit nr 1 - brak tytułu


                                                                                                              INFORMACJA
Informujemy, że w godzinach pracy Urzędu Gminy Bartoszyce w Biurze Rady Gminy - pokój Nr 5 istnieje możliwość nieodpłatnego wglądu do Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, Dziennika Urzędowego Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz BIP Gminy Bartoszyce, a także możliwość nieodpłatnego pobrania aktów normatywnych i innych aktów prawnych w formie dokumentu elektronicznego.
Poniżej Zarządzenie Nr OA.0050.101.2012 Wójta Gminy Bartoszyce z dnia 15.12.2012 r. w sprawie wydawania wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych.
 
                                                                                                                                                                           
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację: Z up. Wójta Włodzimierz Kowalik- Sekretarz gminy Data wytworzenia informacji: 2012-12-13
Osoba, która odpowiada za treść: Z up. Wójta Włodzimierz Kowalik - Sekretarz gminy Data wprowadzenia do BIP 2012-12-13 14:54:18
Wprowadził informację do BIP: Jolanta Zioło Data udostępnienia informacji: 2012-12-13 14:56:26
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Dmitruk Data ostatniej zmiany: 2019-04-04 09:49:50
Artykuł był wyświetlony: 23340 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu