ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Modernizacja oraz przystosowanie sanitariatów w Szkole Podstawowej im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Żydowie do wymagań osób niepełnosprawnych – część i z dofinansowaniem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar B Drukuj informację Zamówienie publiczne: Modernizacja oraz przystosowanie sanitariatów w Szkole Podstawowej im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Żydowie do wymagań osób niepełnosprawnych – część i z dofinansowaniem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar B

Szczegóły informacji

Modernizacja oraz przystosowanie sanitariatów w Szkole Podstawowej im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Żydowie do wymagań osób niepełnosprawnych – część i z dofinansowaniem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar B

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Podstawowy z możliwością prowadzenia negocjacji treści ofert w celu ulepszenia

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Bartoszyce

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 2021/BZP 00254715/01

Termin składania ofert / wniosków: 2021-11-18 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-11-18 10:00:00

Miejsce złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1142bd60-f047-4e8f-9a7f-f478a83b344f

Ogłoszono dnia: 2021-11-03 przez

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony