ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową sieci wodociągowej w Łabędniku w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku” – Etap IIDrukuj informację Zamówienie publiczne: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową sieci wodociągowej w Łabędniku w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku” – Etap II

Szczegóły informacji

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową sieci wodociągowej w Łabędniku w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku” – Etap II

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: ogłoszony

Tryb: Podstawowy z możliwością prowadzenia negocjacji treści ofert w celu ulepszenia

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Bartoszyce

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 2021/BZP 00167878/01

Termin składania ofert / wniosków: 2021-09-17 08:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-09-17 09:00:00

Miejsce złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/04c3c21a-e7cc-4f26-bc13-6b765f32526b

Ogłoszono dnia: 2021-09-02 przez

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony