ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektora Przedszkola Gminnego z Oddziałem Żłobkowym w Tolko

Miejsce pracy: Tolko

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Przedszkole Gminne z Oddziałem Żłobkowym w Tolko

Data udostępnienia: 2022-05-17

Ogłoszono dnia: 2022-05-17

Termin składania dokumentów: 2022-06-17 12:00:00

Nr ogłoszenia: OA.0050.67.2022

Zlecający: Wójt Gminy Bartoszyce

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-06-17 12:00:00
c. Miejsce:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Gminnego z Oddziałem Żłobkowym w Tolko, Tolko 1, 11-200 Bartoszyce”

VII. Informacje dodatkowe:

W terminie do dnia 17.06.2022 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Bartoszyce, Plac Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce (osobiście lub przesłać na adres Urzędu, decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

Załączniki