ˆ

Informacje o naborze

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 11
Data ogłoszenia
2020-12-31
Termin składania dokumentów
2021-01-15 15:00:00
Stanowisko
Kasjer
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Finansowy
Lp: 12
Data ogłoszenia
2020-12-29
Termin składania dokumentów
2021-01-12 15:00:00
Stanowisko
Podinspektor ds. wymiaru podatków
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Finansowy
Lp: 13
Data ogłoszenia
2020-12-29
Termin składania dokumentów
2021-01-12 15:00:00
Stanowisko
Podinspektor ds. egzekucji podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Finansowy
Lp: 14
Data ogłoszenia
2020-06-01
Termin składania dokumentów
2020-06-25 14:30:00
Stanowisko
Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 1 w Bartoszycach
Nazwa wydziału ogłaszającego
Przedszkole Gminne Nr 1 w Bartoszycach
Lp: 15
Data ogłoszenia
2020-06-01
Termin składania dokumentów
2020-06-25 14:30:00
Stanowisko
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Żydowie
Nazwa wydziału ogłaszającego
Szkoła Podstawowa im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Żydowie
Lp: 16
Data ogłoszenia
2020-04-22
Termin składania dokumentów
2020-05-08 15:00:00
Stanowisko
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce
Nazwa wydziału ogłaszającego
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Lp: 17
Data ogłoszenia
2020-01-13
Termin składania dokumentów
2020-01-24 15:00:00
Stanowisko
Podinspektor ds. administracyjnych i archiwum zakładowego
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Organizacyjno-Admnistracyjny i Spraw Obywatelskich
Lp: 18
Data ogłoszenia
2019-12-04
Termin składania dokumentów
2020-01-07 15:00:00
Stanowisko
Sekretarz Gminy Bartoszyce
Nazwa wydziału ogłaszającego
Samodzielne stanowislo
Lp: 19
Data ogłoszenia
2019-10-28
Termin składania dokumentów
2019-11-08 11:00:00
Stanowisko
Podinspektor ds. dróg
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury
Lp: 20
Data ogłoszenia
2019-07-11
Termin składania dokumentów
2019-07-26 14:00:00
Stanowisko
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sokolicy
Nazwa wydziału ogłaszającego
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sokolicy

Nawigacja między stronami listy informacji