ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zmiana wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Akapit nr 1 - brak tytułu

U W A G A !
 
od 1 marca 2016 r. obowiązują
NOWE STAWKI
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
Wójt Gminy Bartoszyce informuje, że Uchwałą Nr XII/153/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bartoszyce (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2016r., poz. 414), Rada Gminy Bartoszyce uchwaliła nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:
- 10 zł miesięcznie od mieszkańca, dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny
- 20 zł miesięcznie od mieszkańca, dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny
 
Nowe stawki obowiązują od dnia 1 marca 2016 roku.
 
Uchwała Nr XII/153/2015 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bartoszyce (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2016r., poz. 414) została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 19 stycznia 2016 roku, wejdzie w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia i będzie obowiązywać od dnia 1 marca 2016 roku.
 
Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 ze zm.) każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w poprzedniej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.
 
Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których Wójt Gminy Bartoszyce wydał decyzję o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwagi na niezłożenie deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji. Osoby te są obowiązane złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której zostanie wyliczona opłata z uwzględnieniem nowej stawki opłaty.
 
Przypominamy
  1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
  2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Z up. Wójta Bogusław Miluski Zastępca Wójta
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-01-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Z up. Wójta Bogusław Miluski Zastęcpa Wójta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-01-27 08:23:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Słupianek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-01-27 08:56:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Słupianek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-01-03 07:26:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4089 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akty prawne

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Paulina Słupianek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-10-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Słupianek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-10-09 09:17:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Słupianek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-10-09 09:17:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Rogowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-10 15:49:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11112 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji