ˆ

Komisje rady gminy

Szczegóły informacji

Komisje Rady Gminy Bartoszyce VIII kadencji w latach 2018-2023

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-02-19 17:04:06 przez Andrzej Rogowicz

Akapit nr - brak tytułu

Komisja Finansów i Gospodarki Komunalnej
 
1) Paweł Groszyk - Przewodniczący komisji
2) Piotr Czaplicki - Zastępca przewodniczącego komisji
3) Andrzej Kosakowski
4) Bogusław Łatanyszyn
5) Mirosław Przybyłek
6) Adam Stanulewicz
7) Krzysztof Prokop
 
 
 
Komisja Spraw Społecznych
 
1) Jolanta Wójcik - Przewodniczący komisji
2) Beata Czaplicka - Zastępca przewodniczącego komisji
3) Sergiusz Sobótka
4) Mieczysław Kocuń
5)
6) Wojciech Ferdycz
7) Janina Kosińska
8) Robert Turuta
 
 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 
1) Adam Stanulewicz - Przewodniczący komisji
2) Mieczysław Kocuń - Zastępca przewodniczącego komisji
3) Paweł Groszyk
4) Beata Czaplicka
5) Janina Kosińska
6) Robert Turuta
 
 
Komisja Rewizyjna
 
1) Sergiusz Sobótka - Przewodniczący komisji
2)
3) Piotr Czaplicki
4) Mirosław Przybyłek
5) Bogusław Łatanyszyn
6) Krzysztof Prokop
7) Jolanta Wójcik