ˆ

Uchwały Rady Gminy

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-07-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zmiany załącznika graficznego do Uchwały Nr XXXIV/241/2020 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie geodezyjnym Wawrzyny, Gmina Bartoszyce
Nr aktu prawnego
LVIII/396/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-07-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej
Nr aktu prawnego
LVIII/395/2022
Status
Oczekujący na publikację
Lp: 3
Data podjęcia
2022-07-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe wykonywane gminną komunikacją zbiorową, której organizatorem jest Gmina Bartoszyce
Nr aktu prawnego
LVIII/394/2022
Status
Oczekujący na publikację
Lp: 4
Data podjęcia
2022-07-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bartoszyce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów oraz przewoźników z przystanków komunikacyjnych
Nr aktu prawnego
LVIII/393/2022
Status
Oczekujący na publikację
Lp: 5
Data podjęcia
2022-07-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bartoszyce
Nr aktu prawnego
LVIII/392/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-07-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020.
Nr aktu prawnego
LVIII/391/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-07-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2022
Nr aktu prawnego
LVIII/390/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-07-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce na lata 2021-2037
Nr aktu prawnego
LVIII/389/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poprawy efektywności energetycznej wdrożonej przez Gminę Bartoszyce w 2022 r.
Nr aktu prawnego
LVII/388/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Bartoszyce a Gminą Górowo Iławeckie, Gminą Bisztynek i Gminą Sępopol dotyczącego wykonywania zadań z zakresu lokalnego publicznego transportu zbiorowego
Nr aktu prawnego
LVII/387/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji