ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 711
Data podjęcia
2011-03-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Bartoszyce
Tytuł aktu
w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
Nr aktu prawnego
VII/25/2011
Status
Nieobowiązujący
Lp: 712
Data podjęcia
2011-01-05
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Bartoszyce
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bartoszyce na rok 2011
Nr aktu prawnego
V/16/2011
Status
Nieobowiązujący
Lp: 713
Data podjęcia
2010-12-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Bartoszyce
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości dziennych stawek i poboru opłaty targowej
Nr aktu prawnego
III/8/2010
Status
Nieobowiązujący
Lp: 714
Data podjęcia
2010-12-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Bartoszyce
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011
Nr aktu prawnego
III/7/2010
Status
Nieobowiązujący
Lp: 715
Data podjęcia
2010-12-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Bartoszyce
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzorów formularzy do celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
Nr aktu prawnego
III/6/2010
Status
Nieobowiązujący
Lp: 716
Data podjęcia
2010-12-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Bartoszyce
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
Nr aktu prawnego
III/5/2010
Status
Nieobowiązujący
Lp: 717
Data podjęcia
2012-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Bartoszyce
Tytuł aktu
w sprawie podziału gminy Bartoszyce na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Nr aktu prawnego
XXIII/160/2012
Status
Uchylony
Lp: 718
Data podjęcia
2012-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Bartoszyce
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bartoszyce, niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne
Nr aktu prawnego
XXIII/157/2012
Status
Uchylony
Lp: 719
Data podjęcia
2012-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Bartoszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bartoszyce na lata2008-2012"
Nr aktu prawnego
XXIII/156/2012
Status
Nieobowiązujący
Lp: 720
Data podjęcia
2012-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Bartoszyce
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bartoszyce w 2012 roku
Nr aktu prawnego
XXI/137/2012
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji