ˆ

Uchwały Rady Gminy

Pobierz dane XMLAkt prawny: XLIX/332/2021Drukuj informacjęAkt prawny: XLIX/332/2021

Szczegóły informacji

XLIX/332/2021

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLIX

Kadencja: VIII

Data podjęcia/podpisania: 2021-12-30

Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2022 pozycja 673, opublikowano dnia: 2022-02-03

Tytuł aktu:

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Bartoszyce

Uchyla:

XX/131/2020

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 97 ust. 1, 1a i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268) uchwala się, co następuje:

Treść:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych mieszkańców gminy Bartoszyce.
§ 2. 1. Pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych jest odpłatny. Wysokość odpłatności ustala się zgodnie z poniższą tabelą:
Lp.
Procent dochodu osoby samotnie gospodarującej
lub rodziny w stosunku do kryterium dochodowego
Procentowa wysokość dziennej odpłatności naliczana od stawki bazowej
1.
do 100
od 5 do 10
2.
powyżej 100 do 120
od 11 do 15
3.
powyżej 120 do 140
od 16 do 30
4.
powyżej 140 do 160
od 31 do 40
5.
powyżej 160 do 180
od 41 do 55
6.
powyżej 180 do 200
od 56 do 70
7.
powyżej 200 do 220
od 71 do 80
8.
powyżej 220 do 240
od 81 do 95
9.
powyżej 240 do 250
od 96 do 99
10.
powyżej 250
100
2. W przypadku osób samotnie gospodarujących lub osób w rodzinie, dochód których nie przekracza kryterium dochodowego, procentowa wysokość dziennej odpłatności nie może być wyższa niż 30 procent dochodu – w przypadku schronisk dla osób bezdomnych, lub 50 procent dochodu – w przypadku schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.
§ 4. Traci moc uchwała nr XX/131/2020 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Bartoszyce.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wojciech Ferdycz- Przewodniczący Rady Gminy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-31 09:32:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Maksymik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-11 16:37:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Rogowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-08 10:52:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
159 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony