ˆ

Uchwały Rady Gminy

Pobierz dane XMLAkt prawny: XLIX/330/2021Drukuj informacjęAkt prawny: XLIX/330/2021

Szczegóły informacji

XLIX/330/2021

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLIX

Kadencja: VIII

Data podjęcia/podpisania: 2021-12-30

Data wejścia w życie: 2021-12-30

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2021-12-30

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2022 pozycja 192, opublikowano dnia: 2022-01-10

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2021

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art.235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 259 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z pózn. zm),

Treść:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2.244.537,-zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 10.594,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Budżet po zmianach wynosi:
1) dochody w wysokości 65.633.990,45zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 59.866.509,72 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 5.767.480,73zł,
2) wydatki w wysokości 76.026.751,44zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 59.021.752,26zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 17.004.999,18zł.
4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2021 roku w wysokości 14.850.999,18 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku w wysokości 2.154.000,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 3a.
§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 10.392.760,99 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) kredytów w kwocie 8.030.000,- zł,
2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.787.165,78 zł.
3) rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 224.680,18 zł.
4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 350.915,03 zł,
§ 3. Przychody budżetu w wysokości 12.042.760,99zł, rozchody w wysokości 1.650.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 4. Środki związane z realizacją zadań bieżących i majątkowych z funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wojciech Ferdycz- Przewodniczący Rady Gminy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-31 09:27:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Maksymik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-11 16:31:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Rogowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-02 16:12:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
182 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony