ˆ

Uchwały Rady Gminy

Pobierz dane XMLAkt prawny: XL/274/2021Drukuj informacjęAkt prawny: XL/274/2021

Szczegóły informacji

XL/274/2021

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XL

Kadencja: VIII

Data podjęcia/podpisania: 2021-05-28

Data wejścia w życie: 2021-05-28

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2021-05-28

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2021 pozycja 2164, opublikowano dnia: 2021-06-04

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2021

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art.235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 259 ust. 1 i art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), uchwala się, co następuje:

Treść:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 90.787,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 145.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Budżet po zmianach wynosi:
1) dochody w wysokości 61.442.331,25 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 56.274.925,52 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 5.167.405,73 zł,
2) wydatki w wysokości 75.060.138,48zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 54.591.160,51zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 20.468.977,97zł.
4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2021 roku w wysokości 18.327.477,97 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku w wysokości 2.141.500,- zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.
6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 13.617.807,23zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) kredytów w kwocie 8.782.021,- zł,
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.911.940,27 zł,
3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.699.165,78 zł.
4) rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 224.680,18 zł.
§ 3. Przychody budżetu w wysokości 15.267.807,23zł, rozchody w wysokości 1.650.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r. stanowi załącznik nr 6.
§ 5. Zestawienie planowanych wydatków bieżących i majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 6. Środki związane z realizacją zadań bieżących i majątkowych z funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem nr 8 i 8a.
§ 7. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody –10.460.678,- zł, koszty – 10.701.992,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2021 oraz podlega npublikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wojciech Ferdycz- Przewodniczący Rady Gminy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-02 10:21:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Maksymik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-07 10:32:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Maksymik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-30 08:00:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
81 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony