ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2021-10-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce na lata 2021– 2037
Nr aktu prawnego
XLV/307/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2021-09-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bartoszyckiego
Nr aktu prawnego
XLIV/306/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2021-09-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania
Nr aktu prawnego
XLIV/305/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2021-09-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
Nr aktu prawnego
XLIV/304/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2021-09-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu ochrony środowiska dla Gminy Bartoszyce do roku 2020”
Nr aktu prawnego
XLIV/303/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2021-09-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz określania ilości godzin biblioteki szkolnej
Nr aktu prawnego
XLIV/302/2021
Status
Zmieniony
Lp: 107
Data podjęcia
2021-09-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Uchwale Nr XII/86/2019 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bartoszyce
Nr aktu prawnego
XLIV/301/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2021-09-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2021
Nr aktu prawnego
XLIV/300/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2021-09-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce na lata 2021-2037
Nr aktu prawnego
XLIV/299/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2021-07-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2021
Nr aktu prawnego
XLIII/298/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji