ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2021-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Nr aktu prawnego
XLVII/317/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2021-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym podmiotami ekonomii społecznej w 2022 roku”
Nr aktu prawnego
XLVII/316/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2021-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XLVII/315/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2021-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022
Nr aktu prawnego
XLVII/314/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2021-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2021
Nr aktu prawnego
XLVII/313/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2021-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce na lata 2021– 2037
Nr aktu prawnego
XLVII/312/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2021-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zmiany stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach na rok 2021
Nr aktu prawnego
XLVII/311/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2021-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2021
Nr aktu prawnego
XLVI/310/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2021-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce na lata 2021– 2037
Nr aktu prawnego
XLVI/309/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2021-10-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2021
Nr aktu prawnego
XLV/308/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji