ˆ

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania

Struktura menu

Pozycja menu: Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania