ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie Wójta Gminy Bartoszyce o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac Komisji Konkursowej opiniującej oferty, złożone w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2022 roku – II nabór.

Informacja ogłoszona dnia 2022-04-19 12:33:57 przez Andrzej Rogowicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

   Działając na podstawie art. 15 ust. 2d Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.)  w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Bartoszyce w roku 2022 – II nabór przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowiący załącznik do Zarządzenia nr OA.0050.36.2022 Wójta Gminy Bartoszyce z dnia 24 marca 2022 r. ogłaszam nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac Komisji Konkursowej opiniującej oferty, złożone w otwartym konkursie na realizację zadań  publicznych w 2022 roku – II nabór.
 
W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
  1. nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
  2. nie podlegają wyłączeniu na podstawie art. 24 Kpa w związku z art. 15 ust. 2f ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie.
Za pracę w komisji nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów podróży.
 
Formularz zgłoszeniowy (stanowiący Załącznik nr 1 do ogłoszenia) podpisany przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej należy składać w Urzędzie Gminy Bartoszyce, 11-200 Bartoszyce ul. Plac Zwycięstwa 2, pokój 103, I piętro lub przesłać skan drogą elektroniczną na adres . Zgłoszenia należy składać w terminie do 27 kwietnia 2022 r. do godz. 10.00.
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów na członków Komisji stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Wybrani członkowie komisji konkursowej będą powołani Zarządzeniem Wójta Gminy Bartoszyce do składu komisji konkursowej celem opiniowania złożonych ofert.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Runowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-19 12:28:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Rogowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-19 12:33:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Rogowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-20 08:09:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
118 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony