ˆ

Organizacje pozarządowe

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-03-03 12:45:07 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Organizacje pozarządowe


Klub Sportowy w Łabędniku, prezes Janusz Kimsza, Łabędnik, 11-200 Bartoszyce. Obszar działania upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Klub Sportowy w Wojciechach, prezes Andrzej Kosek, Wojciechy, 11-200 Bartoszyce. Obszar działania upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Gminny Klub Sportowy „Granica Bezledy”, prezes Jan Kupis, Bezledy, 11-200 Bartoszyce. Obszar działania upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Stowarzyszenie Przyjaciół Galin „Nasze Galiny”, prezes Paulina Wodzikowska, Galiny, 11-200 Bartoszyce. Obszar działania krzewienie kultury.
Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Gminy Bartoszyce, „Herkus”, prezes Jan Korzeniewski, Osieka, 11-200 Bartoszyce. Obszar działania upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Fundacja Pro Liberis et Arte, prezes Arkadiusz Gut. Obszar działania wspieranie edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży.
Fundacja na Rzecz Ofiar Przemocy w Rodzinie „Bezpieczny Dom”, prezes Aneta Majak, Sokolica 4a/2, 11-200 Bartoszyce, mail: .

Jeśli chcesz dodać swoje stowarzyszenie wyślij informację na adres:
Lista organizacji pozarządowych, które otrzymały dotację z budżetu Gminy Bartoszyce w 2015 roku.


W zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Bartoszyce”

1. „Prowadzenie szkoleń i rozgrywek z zakresu piłki nożnej” na rzecz Klubu Sportowego Łabędnik w kwocie 12 000,00 zł.
2 „Realizacja amatorskiego programu treningowego piłki nożnej oraz organizację rozgrywek sportowych lub uczestnictwo w tych rozgrywkach” na rzecz Gminnego Klubu Sportowego „Granica Bezledy” w kwocie 46 000,00 zł.
3. Realizacja „Amatorskiego programu treningowego piłki nożnej w Wojciechach” na rzecz Klubu Sportowego Wojciechy w kwocie 28 000,00 zł.


W zakresie organizacji gminnych imprez rekreacyjno-sportowych:

1.„Aktywni po szkole Olimpiada sportowa – Galiny 2015” na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Galin „Nasze Galiny” w kwocie 1710,00 zł.


W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

1.Realizacja „Warsztatów rękodzieła artystycznego” na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Galin „Nasze Galiny” w kwocie 2500,00 zł.
« powrót do poprzedniej strony