ˆ

Organizacje pozarządowe

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dotacje w 2017 r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-03-02 14:31:39 przez Paulina Słupianek, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

I. W zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Bartoszyce:
  • Klub Sportowy w Wojciechach otrzymał na realizację zadania pt. ,,Amatorski program treningowy piłki nożnej w Wojciechach’’,  dotację w  wysokości 33 000,00 zł;
  • Gminny Klub Sportowy „Granica Bezledy” otrzymał na realizację zadania pt. ,,Realizacja amatorskiego programu treningowego piłki nożnej oraz organizacja rozgrywek sportowych lub uczestnictwo w tych rozgrywkach’’,  dotację w wysokości 53 000,00 zł;
  • Stowarzyszenie Przyjaciół Galin „Nasze Galiny” otrzymało na realizację zadania pt. „Ping pong dla każdego” dotację w wysokości 3 000,00 zł.
II. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
  • Stowarzyszenie Wspólny Dom Na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce otrzymało na realizację zadania pt. „Śpiewający rozwój dzieci” dotacje w wysokości 1 120,00 zł;
  • „Tradycja i nowoczesność” dla Stowarzyszenia Wspólny Dom Na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce w kwocie 3 880,00 zł.
III. W zakresie „Promocja i ochrona zdrowia” na:
  • „Badania cytologiczne „Zdrowa kobieta w gminie”; zapobieganie wadom postawy ciała, badania profilaktyczne dzieci klas pierwszych szkół podstawowych” dla Fundacji Na Rzecz Zdrowia w kwocie 10 000,00 zł;
  • „Wodnik Szuwarek” dla Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Krawczykach w kwocie 5 000,00 zł.
« powrót do poprzedniej strony