ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wymagającego udziału społeczeństwa w sprawie wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 18 maja 2018 r. dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Górowo Iławeckie - Bartoszyce.

Informacja ogłoszona dnia 2022-02-28 14:56:27 przez Andrzej Rogowicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

IB.6220.6.2022.AW
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BARTOSZYCE
z dnia 28 lutego 2022 r.
 
      Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 2373) zawiadamiam, że w dniu 23 lutego 2022 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  znak: IB.III.6220.10.2016.AW z dnia 18 maja 2018 r. dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Górowo Iławeckie - Bartoszyce.
Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Bartoszyce, Plac Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce, pokój nr 8 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500 w okresie 30 dni, od dnia 28.02.2022 r.
Organem rozpatrującym uwagi i wnioski jest Wójt Gminy Bartoszyce.
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje Wójt Gminy Bartoszyce po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bartoszycach, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień.
                                     
 
                                                                        Wójt Gminy Bartoszyce
                                                                                   /-/ Andrzej Dycha
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Wójcik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-02-28 14:56:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Rogowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-28 14:56:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Rogowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-28 14:56:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
109 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony