ˆ

Dostępność osób ze szczególnymi potrzebami

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zarządzenie w sprawie powołania Koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności

Informacja ogłoszona dnia 2021-06-11 13:34:20 przez Andrzej Rogowicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 0050.70.2021
Wójta Gminy Bartoszyce
z dnia 10 czerwca 2021 r.
 
w sprawie powołania Koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Bartoszyce
 
            Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z  2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia
19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1062), zarządzam co następuje:
 
§ 1. 1.  Powołuję Zespół roboczy do spraw dostępności architektonicznej, cyfrowej
i informacyjno – komunikacyjnej w Urzędzie Gminy Bartoszyce w następującym składzie:
 1. Przewodniczący Zespołu- Koordynator ds. dostępności – Pan Zbigniew Charun,
 2. Członek Zespołu – Pan Andrzej Rogowicz,
 3. Członek Zespołu – Pani Jolanta Sosińska.
2. Do zadań koordynatora do spraw dostępności oraz zespołu roboczego należy
w szczególności:
 1. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonej w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 2. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych,
 3. monitorowanie działalności podmiotu, w zakresie analizy dokumentacji projektowej, obiektów i inwestycji gminnych w przestrzeni publicznej pod kątem zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 4. prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności oraz zasad projektowania uniwersalnego,
 5. przedstawienie Wójtowi Gminy bieżących informacji o podejmowanych działaniach
  w zakresie realizacji zadań.
3. Zobowiązuje się:
 1. Pracowników Urzędu Gminy Bartoszyce do udzielania niezbędnej pomocy i wsparcia koordynatora w zakresie realizacji zadań,
 2. Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Bartoszyce do wdrożenia rozwiązań wymaganych ustawą oraz ścisłej współpracy z koordynatorem zespołu.
§ 2. Koordynator w zakresie realizowanych zadań, o których mowa w § 1 ust. 2 podlega Sekretarzowi Urzędu Gminy Bartoszyce.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi do spraw dostępności.
§ 4. Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawować będzie Wójt Gminy Bartoszyce.
§ 5. Traci moc zarządzenie nr 0050.137.2020 Wójta Gminy Bartoszyce z dnia 09 września 2020 r. w sprawie powołania Koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Wójt Gminy Bartoszyce
     /-/  Andrzej Dycha

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Dycha - Wójt Gminy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-11 13:34:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Rogowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-11 13:34:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Rogowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-11 13:35:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
279 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony